Innowacyjna bariera

23.02.2016

Co roku branża budowlana odnotowuje ponad 6000 wypadków przy pracy. Według statystyk najwięcej jest upadków z wysokości. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom Mostostal Warszawa opracował Projekt „Innowacyjnej Bariery”, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracowników budowlanych.

Innowacyjne rozwiązanie techniczne chroniące pracowników budowlanych przed wypadnięciem z rusztowań ma na celu wprowadzenie systemowych rozwiązań z zakresu zabezpieczenia „słabego punktu” rusztowań, który może być przyczyną upadków z wysokości. Uniwersalne rozwiązanie służące poprawie bezpieczeństwa pracy będzie mogło zostać wdrożone na każdej budowie, na której prowadzone są prace na wysokości.

Projekt, którego pełna nazwa to „Zabezpieczenie boczne pionu komunikacyjnego w rusztowaniach systemowych” to autorski pomysł Działu Badań i Rozwoju oraz Działu BHP Mostostalu Warszawa. Autorzy projektu zaproponowali dwa rozwiązania: barierę (w 2 wariantach) oraz siatkę ochronną. W przypadku bariery istotą rozwiązania jest opracowanie mocowania elementu w sposób umożliwiający najbardziej efektywne zabezpieczenie pracowników.

W wariancie 1 – rozwiązanie polega na ochronie pracownika na wysokości 1000 mm od poziomu każdego stopnia drabiny, w poszerzonej o 150 mm strefie ochronnej poprzez zamontowanie bariery skośnej w taki sposób, aby służyła jako ochrona przed wypadnięciem, a nie jako poręcz.

W wariancie 2 – bariera jest zamontowana pionowo. Alternatywnym rozwiązaniem jest siatka zabezpieczająca o odpowiednich parametrach (długość, wysokość, wielkość oczka, grubość sznurka siatki oraz kolor siatki).

 

 

Na podstawie liczby pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym Mostostal Warszawa szacuje, że opracowane rozwiązanie potencjalnie mogłoby być zastosowane dla 50% pracowników wykonujących pracę lub przemieszczających się po rusztowaniach. Zakładając, że na każdej z budów może zabezpieczyć 50% pracowników, daje to łącznie możliwość poprawy warunków pracy ok. 207 tys. osób w Polsce. W chwili obecnej Mostostal Warszawa wprowadza rozwiązanie na place swoich budów, kolejnym etapem rozwoju projektu będzie promocja projektu i wprowadzenie systemowych rozwiązań na place budów wszystkich sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Projekt zakończył niedawno testy i otrzymał pozytywną ekspertyzę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Został również nagrodzony „Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy” przyznaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in