Ile wiemy o ubezpieczeniach?

19.05.2009

 

Szanowni Państwo! Dziękując za możliwość przeprowadzenia badań ankietowych podczas ostatnio odbywających się 15 zjazdów Izb Okręgowych, chcielibyśmy przekazać Państwu spostrzeżenia wynikające z wniosków i postulatów zgłaszanych przez Delegatów.

 

 

Celem naszego działania było poznanie potrzeb i preferencji Członków Izby w zakresie szerokiego spektrum ubezpieczeń.
 
Po przeanalizowaniu zebranych danych oraz uwzględnieniu uwag Uczestników zjazdów, wyciągnęliśmy następujące wnioski:
1. Po ponad 6 latach współpracy z PIIB zauważamy, że poziom świadomości ubezpieczeniowej Inżynierów jest nadal bardzo niski. Niejednokrotnie spotykamy się z myleniem podstawowych pojęć ubezpieczeniowych w trakcie organizacji procesu inwestycyjnego, w wyniku czego podmioty w nim uczestniczące nie posiadają właściwej ochrony ubezpieczeniowej. Problem ten dotyczy wszystkich stron kontraktów budowlanych, w tym również inwestorów i zamawiających. W trakcie naszych spotkań ze środowiskiem budowlanym oraz przedstawicielami administracji państwowej otrzymujemy coraz częstsze postulaty dotyczące potrzeb stworzenia jasnych zasad ubezpieczeń dla sektora budowlanego oraz ustawicznego kształcenia osób biorących udział w procesie inwestycyjnym. Środowisko wskazuje nam, że najwłaściwszym organem do realizacji tych zadań jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
2. Wykorzystując doświadczenie Hanza Brokers, zdobyte podczas wieloletniej współpracy ze środowiskiem budowlanym, możemy stworzyć wspólnie z Państwa Samorządem ramowy program szkoleń dotyczących ubezpieczeń oraz wypracować standardy najlepszej ochrony ubezpieczeniowej, wykorzystywanej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
3. Broker niejednokrotnie mylony jest z zakładem ubezpieczeń – we wspólnie pojętym interesie Członków Samorządu należy zaznaczyć, że Hanza Brokers to „Adwokat Ubezpieczeniowy”, reprezentujący wyłącznie interesy Inżynierów Budownictwa.
 
 
4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów działa w innym systemie ryzyka niż pozostałe ubezpieczenia dobrowolne – ochrona zapewniana przez zakład ubezpieczeń gwarantuje wypłatę odszkodowań do 50 000 euro za każde zdarzenie, BEZ LIMITU ZDARZEŃ w okresie ubezpieczenia. Oznacza to, że ubezpieczyciel bierze na siebie ryzyko realnego pokrywania NIEOGRANICZONEJ ILOŚCI SZKÓD, w tym szkód seryjnych.
5. Wartość inwestycji, przy realizacji których uczestniczą Członkowie PIIB, jest coraz wyższa. Wiąże się to z coraz większym ryzykiem ponoszonym przez osoby biorące udział w procesie inwestycyjnym. Potwierdza to obserwowany wzrost wysokości roszczeń, zgłaszanych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów, przekraczający sumę 50 000 euro na szkodę. Niestety w takim przypadku, jeżeli Członek Izby nie ma wykupionego ubezpieczenia nadwyżkowego (podwyższającego sumę gwarancyjną), różnicę w szkodzie przekraczającą 50 000 euro musi pokryć z własnego majątku. Dlatego uważamy, iż niezbędne jest zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej Członków Izby poprzez podniesienie sumy gwarancyjnej.
6. Zmiany gospodarcze, a w szczególności aktualne prace legislacyjne, prowadzą niezaprzeczalnie do zwiększenia odpowiedzialności materialnej po stronie Inżynierów. Dodatkowo projektowane zmiany Prawa budowlanego, przy zwiększającej się świadomości i wymaganiach Inwestorów, mogą doprowadzić do lawinowego wzrostu dotychczas i tak stale rosnącej ilości szkód. Mając na uwadze istotę działania ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, która niesie ze sobą konieczność zapewnienia przez ubezpieczyciela obrony prawnej dla setek tysięcy Inżynierów, musimy uwzględnić realne ryzyko wystąpienia bardzo wielu drobnych szkód, które znacząco powiększą koszty zakładu ubezpieczeń.
7. Odrębnym i bardzo potrzebnym dla Inżynierów produktem są ubezpieczenia osobowe – wiele zapytań płynących do Hanzy Brokers od Członków dotyczy konieczności wyjaśniania braku ochrony osób poszkodowanych w wypadkach na placach budów oraz w życiu prywatnym – obowiązkowe ubezpieczenie OC inżyniera traktowane jest na równi z ubezpieczeniami NNW. Wykazuje to potrzebę wdrożenia nowych, preferencyjnych pakietów ubezpieczeń wypadkowych i na życie.
8. Chcąc realizować postulaty zamieszczone w ankietach oraz wychodząc naprzeciw potrzebom Inżynierów, zgłaszających się do Hanza Brokers za pośrednictwem infolinii i drogą elektroniczną, widzimy konieczność prowadzenia stałych szkoleń ubezpieczeniowych we wszystkich regionach Polski oraz wdrożenie aktywnego informatora ubezpieczeniowego w czasopismach oraz na stronach internetowych PIIB, uwzględniającego najpilniejsze, bieżące problemy ubezpieczeniowe Inżynierów.
9. Celem działania Hanzy Brokers jest zapewnienie Członkom Izby kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej na najwyższym poziomie – możliwe jest to jedynie w przypadku pełnego zrozumienia i poparcia idei naszych działań ze strony Władz oraz Członków Izby.
 
Licząc na współpracę z Państwem w celu dalszego udoskonalania serwisu ubezpieczeniowego, gwarantujemy gotowość podjęcia powyższych działań w trybie natychmiastowym.
 
Uprzejmie informujemy o możliwości zawarcia przez Członków Izby dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej w trzech wariantach: za 15, 20 i 30 zł (szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie www.hanzabrokers.pl – dział
Aktualności).
 
W następnym artykule przedstawimy Państwu plan działania Hanza Brokers w zakresie prac związanych z budowaniem programu Inżynier Profit.
 
Serdecznie zapraszamy do merytorycznej dyskusji dotyczącej ww. tematów.
Z poważaniem
 
 
HANZA BROKERS Sp. z o.o.
 Zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 645/99
HANZA BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-043 Warszawa,
ul. Czackiego 3/5
 tel. (022) 827 99 30,
fax (022) 827 98 11
e-mail: hanza@hanzabrokers.pl 
www.hanzabrokers.pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.