HEAT ROCK

27.11.2007

HEAT ROCK – to nowoczesny i profesjonalny program kalkulacyjny do obliczania grubości izolacji.

Jest on narzędziem pozwalającym specjalistom z branży instalacyjnej i przemysłowej na przeprowadzenie doboru grubości izolacji w zakresie ogrzewnictwa, ciepłownictwa, chłodnictwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Aplikacja udostępniona przez firmę Rockwool – pozwalająca prawidłowo dobrać grubości izolacji – składa się z dwóch niezależnych programów połączonych wspólnym panelem startowym – programu do doboru izolacji cieplnych i chłodniczych HEAT ROCK oraz programu do doboru zabezpieczeń ogniochronnych FIRE PRO.
Panel oprogramowania o nazwie FIRE PRO pozwala na dobranie odpowiedniego zabezpieczenia ogniochronnego dla kanałów wentylacyjnych i oddymiających, konstrukcji stalowych, belek, słupów i stropów żelbetowych w wymaganej klasie odporności ogniowej. Program kalkulacyjny HEAT ROCK pozwala w prosty sposób wyznaczyć grubość izolacji w technice grzewczej, chłodnictwie i instalacjach przemysłowych.
Obliczenia mogą być przeprowadzane zarówno dla przewodów poziomych, jak i pionowych o przekroju kołowym lub prostokątnym (rurociąg, kanał), zbiorników prostopadłościennych, kulistych lub cylindrycznych oraz dla przegród płaskich. Narzędzie umożliwia również obliczanie izolacji wielowarstwowych, gdzie jedna lub więcej warstw ma narzucony typ i grubość materiału. Dla większości przypadków program umożliwia także obliczanie odwrotne, czyli obliczanie wartości kryteriów dla zadanej grubości izolacji.
Program – stworzony głównie dla projektantów w celu usprawnienia wykonywanych kalkulacji – jest przyjazny i łatwy w obsłudze, a kolejne kroki postępowania tworzą przejrzystą całość. Przejście do poszczególnych etapów obliczeń uaktywnia pola wymagające podania określonych danych wyjściowych do kalkulacji. Po ich wprowadzeniu można przejść do etapu „Wyników doboru grubości izolacji”. Ta strona poza uzyskaną wartością kryterium pokazuje także wiele pośrednich wyników dla danej ścieżki postępowania.
Wyniki obliczeń aktualnego układu można zapamiętać w liście wyników zbiorczych, która gromadzi kolejne warianty obliczeń tego samego obiektu lub obliczenia różnych obiektów w ramach tego samego projektu. Dane kolejnych zapamiętywanych wariantów mogą się całkowicie różnić – wspólne będą jedynie dane ogólne.
Dodatkowym atutem tej aplikacji jest wprowadzona część „Oszczędności i koszty” umożliwiająca określenie kosztów materiałów izolacyjnych oraz kosztów montażu wraz z oszacowaniem przybliżonej wartości oszczędzonej energii wynikającej z zastosowania danej grubości izolacji ROCKWOOL – mówi Joanna Pożeżyńska, Doradca Techniczny Rockwool Polska, która była odpowiedzialna za przygotowanie programu.
Program dla większości opcji opiera się na europejskiej normie PN-EN ISO 12241:2001 „Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych” oraz ogólnych zasadach wymiany ciepła. W przypadku kryterium doboru z zakresu ciepłownictwa, grubość izolacji wyznaczana jest w oparciu o normę ciepłowniczą PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.