Hale namiotowe – formalności, przepisy

30.01.2020

Hale namiotowe buduje się szybko, a ich eksploatacja nie jest skomplikowana. Dlatego też tego typu obiekty wykorzystuje wiele branż – od przemysłu po rolnictwo. Jakie wymogi prawne należy spełnić żeby wybudować halę namiotową?

Hale namiotowe znacznie różnią się od tradycyjnych, murowanych budynków. Nie chodzi tylko o technologię i specyfikację techniczną, ale również o postrzeganie obiektu przez prawo budowlane.
 


Fot. Grupa Łukasiuk. Hala namiotowa w Kłobucku

 

Czym według przepisów jest hala namiotowa?
 

Prawo budowlane nie określa precyzyjnie czym jest hala namiotowa – nie jest budynkiem ani obiektem małej architektury. Nie jest także budowlą (wg art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Warto zaznaczyć, że wg art. 3 pkt 5 prawa budowlanego, przykrycia namiotowe stanowią tymczasowy obiekt budowlany.

A zatem, jak wygląda procedura prawna stosowana przy wznoszeniu hali? Hale namiotowe o przeznaczeniu tymczasowym można wznieść w oparciu o zgłoszenie budowy. Natomiast obiekty, które mają służyć przez dłuższy okres wymagają pozwolenia na budowę.
 

Tymczasowe hale namiotowe (do 180 dni użytkowania)
 

Procedura zgłoszenia budowy hali namiotowej o charakterze tymczasowym wymaga wypełnienia formularza zatytułowanego „Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym (w zależności od lokalizacji). Do formularza należy dołączyć:

 • potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem w celach budowlanych,
 • informację o terminie rozpoczęcia prac budowlanych,
 • informację o zakresie prac budowlanych,
 • informację o przewidywanym czasie demontażu obiektu lub jego przeniesienia w inne miejsce,
 • informacje dodatkowe (rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej).

Dla inwestorów, którym zależy na bardzo szybkim terminie realizacji obiektu, związanym np. z nadwyżkami produkcyjnymi, hale tymczasowe budowane na podstawie zgłoszenia to bardzo komfortowe rozwiązanie, które pozwala na zachowanie płynności działań nawet w bardzo zmiennych warunkach.
 

Zobacz też:


Fot. Grupa Łukasiuk. Hala namiotowa w Kłobucku
 

Hala namiotowa a pozwolenie na budowę
 

Hale, które mają być eksploatowane dłużej niż 180 dni, realizuje się na podstawie pozwolenia na budowę. Wniosek składa się w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Dołącza się do niego projekt, a wcześniej trzeba sprawdzić stan działki, jej uzbrojenie oraz stan gruntu. Trzeba też zapewnienić niezbędną infrastrukturę np. drogę dojazdową.

Niezbędny jest również wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to konieczne do ostatecznej weryfikacji możliwości wzniesienia hali namiotowej. Warto pamiętać, że w 2020 roku bez zmian pozostaje lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, czyli:

 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekty branżowe
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów.

Od 2020 roku zredukowana została ilość egzemplarzy projektu budowlanego, które należy dostarczyć do urzędu – z 4 do 3 sztuk. Wprowadzono też 5-letni termin na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zarówno w przypadku zgłoszenia budowy jak i wniosku o pozwolenia na budowę, urząd ma prawo wydać swoją opinię w czasie przewidywanym przez ustawę. Jest to odpowiednio 21 oraz 65 dni.

Po złożeniu zgłoszenia, brak odpowiedzi z urzędu można uznać za zatwierdzenie formularza i przystąpić do prac budowlanych. W przypadku pozwolenia na budowę, urząd musi wydać jednoznaczną zgodę.

Ważną informacją dla inwestora jest fakt, że zestaw formalności, których należy dopełnić przed przystąpieniem do wznoszenia hali jest precyzyjnie określony. Doświadczeni wykonawcy są w stanie odciążyć inwestora i przygotować dokumentację w krótkim czasie, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi narzucone przez prawo budowlane.

 

Grupa Łukasiuk

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in