Grunty leśne o specjalnym przeznaczeniu – ustawa z lipca 2021 roku

05.10.2021

Ustawa zakłada czasowe wprowadzenie dodatkowej procedury pozyskiwania lokalizacji dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa.

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1623) weszła w życie 21 września 2021 r.

 

Ustawa wprowadza możliwość dokonywania zamiany nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenów z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej, w przypadkach gdy będzie to niezbędne do realizacji ściśle określonych w ustawie celów. Tymi celami ma być realizacja polityki państwa związanej z wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, upowszechnianiu nowych technologii czy poprawy jakości powietrza. Uregulowana w ustawie zamiana nieruchomości będzie miała zastosowanie także odnośnie do inwestycji uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.

 

Polecamy:

Najbardziej zielone miasta w Polsce. TOP 10

Grunty rolne w miastach a nowe inwestycje

 

grunty leśne

Według nowych przepisów niektóre grunty leśne będą przeznaczane pod inwestycje uzasadnione potrzebami i celami polityki państwa. Fot. pixabay/waldasek0

 

W załączniku do ustawy zawarto wykaz działek ewidencyjnych, których dotyczy niniejszy akt prawny. Ustawodawca ograniczył czasowo możliwość wskazanej zamiany nieruchomości, ustalając termin jej dokonania na dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy. Przepisy ustawy określają także katalog podmiotów, które mogą być stroną umowy zamiany. Tymi podmiotami mogą być wyłącznie państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, osoby prawne, w których Skarb Państwa posiada większość akcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, lub jednostki samorządu terytorialnego. Organem uprawnionym do dokonywania zamiany ma być Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, przy czym jego decyzja wymaga uzyskania pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej. Dodać należy, że spod działania ustawy wyłączono grunty leśne, na których znajdują się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, wdrożona regulacja ma rozwiązać problemy związane z pozyskaniem terenów pod lokalizację inwestycji zgodnych z potrzebami i celami polityki państwa.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.