Grunty inwestycyjne – wzrost cen w sektorze mieszkaniowym

09.09.2019

O ile ceny gruntów inwestycyjnych w sektorze komercyjnym w I połowie br. pozostały na stabilnym, zbliżonym do zeszłorocznego poziomie, o tyle w mieszkaniowym kontynuowany był trend wzrostowy, ale w niższym tempie niż w podobnym okresie 2018 r.

 

Fot. rauschenberger – pixabay.com

 

– Rynek gruntów inwestycyjnych pozostaje rozgrzany, w szczególności w sektorach mieszkaniowym i przemysłowym. Choć ceny mieszkań osiągnęły rekordowy poziom, deweloperzy uważają, by odpowiedzieć na popyt rynku bez zalania go podażą, zwłaszcza że ich marże maleją z powodu rosnących cen surowców i wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Mimo ograniczonej podaży gruntów gotowych do procesu inwestycyjnego, ceny działek we wszystkich sektorach pozostają na stabilnym poziomie – mówi Emil Domeracki, dyrektor Działu Gruntów w Colliers International.

 

Grunty inwestycyjne w sektorze mieszkaniowym

Rynek mieszkaniowy w Polsce utrzymał dominującą pozycję zarówno w zakresie dynamiki wzrostu cen gruntów inwestycyjnych, jak i wolumenu transakcyjnego. W pierwszej połowie tego roku plasowały się one na poziomie 370–1380 euro/m² PUM (powierzchni użytkowej mieszkalnej) w centrum stolicy i 210–400 euro/m² PUM poza obszarem centralnym.

W porównaniu z rekordowym rokiem poprzednim liczba nowych mieszkań wprowadzonych na rynek zauważalnie spadła. W wielu miastach popyt wciąż przewyższa podaż i tylko w Gdańsku oraz Wrocławiu można zauważyć równowagę w tym zakresie. Choć rosnące koszty siły roboczej i surowców obniżają marże deweloperów, dynamika przyrostu cen powierzchni mieszkaniowej spowolniła z gwałtownego skoku do powolnego wzrostu w obliczu osiągnięcia rekordowego pułapu, szczególnie na rynkach wrocławskim i warszawskim.

Deweloperzy mieszkaniowi zaczynają interesować się także gruntami dotąd zajmowanymi przez starsze biurowce. Przykładem jest sprzedaż części warszawskiego parku biurowego Empark na Służewcu pod budowę osiedla mieszkaniowego.

Według ekspertów Colliers International, dzięki utrzymaniu niskich stóp procentowych i kontynuacji pozytywnych trendów makroekonomicznych, deweloperzy mieszkaniowi zachowają dominującą pozycję w zakupie ziemi.

 

Przeczytaj także: Rosną ceny gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

 

Dynamika przyrostu cen powierzchni mieszkaniowej spowolniła z gwałtownego skoku do powolnego wzrostu w obliczu osiągnięcia rekordowego pułapu także w Warszawie

Fot. Skitterphoto – pixabay.com

 

Grunty inwestycyjne na rynku biurowym

Stały przyrost podaży powierzchni biurowej i aktywności najemców utrzymał ceny gruntów inwestycyjnych na stabilnym poziomie (w miastach regionalnych wynosi 80–310 euro/m² GLA [powierzchni najmu brutto], zaś w Warszawie – 400–1150 euro/m² GLA). Pomimo malejącej liczby pustostanów i rosnącej aktywności deweloperów, popyt na grunty nie jest duży, gdyż większość obecnych inwestycji realizowanych jest na bankach ziemi zabezpieczonych w poprzednich latach. Jednocześnie rozwój przedsiębiorstw z sektorów IT, outsourcingu i nowoczesnych usług biznesowych w miastach regionalnych wciąż powoduje zainteresowanie dobrze położonymi terenami pod budowę biurowców klasy B i parków biurowych.

 

Grunty inwestycyjne w sektorze magazynowym

Rozwój infrastruktury drogowej, lotniczej oraz morskiej wpływa na spekulacyjny zakup gruntów na rynku przemysłowym, jednak największe akwizycje dotyczą terenów pod projekty z najemcą. Rosnące zainteresowanie wschodem kraju nie przyćmiło tradycyjnie popularnych regionów logistycznych, takich jak Górny Śląsk, centralna Polska i przedmieścia Warszawy.

Nowe rozwiązania dla usług o mniejszej skali (m.in. powierzchnie magazynowe dla osób prywatnych, biura i magazyny dla nowych przedsiębiorstw) wciąż wypełniają luki przemysłowe i magazynowe w obszarach zurbanizowanych. Realizacja niestandardowych dla rynku założeń pozwala uzyskać wyższe czynsze na mniejszej powierzchni w obliczu wzrostu cen siły roboczej i surowców budowlanych.

 

Czytaj też: Największe inwestycje w Polsce: 960 projektów za 420 mld zł

 

Grunty inwestycyjne na rynku handlowym

Wysokie nasycenie powierzchnią handlową w dużych miastach wciąż ogranicza aktywność deweloperów w tym obszarze. Wzrasta zaś zainteresowanie zakupem gruntów pod budowę parków handlowych w mniejszych miejscowościach, co wskazuje na przyjęcie strategii budowania lokalnych centrów handlowych. Pomimo niskiego wolumenu zakupów gruntów o przeznaczeniu handlowo-usługowym, poziom ich cen pozostał na stabilnym poziomie.

 

Grunty inwestycyjne na rynku hotelowym

Obszary zabudowy biurowej w dużych miastach nadal tworzą popyt na nowoczesną powierzchnię hotelową zorientowaną na ruch biznesowy i przestrzeń konferencyjno-targową. Pomimo rozwoju turystyki lokalnej i międzynarodowej w Polsce, sektor ten wciąż odpowiada za najważniejsze nowe inwestycje od 2017 r.

Decyzje planistyczne i administracyjne ograniczające zabudowę mieszkaniową w obszarach usługowych zwiększyły popularność hoteli typu condo jako alternatywę dla nabywania mieszkań przez inwestorów indywidualnych. Zarówno polscy deweloperzy, jak i doświadczeni inwestorzy oraz operatorzy zagraniczni poszukują gruntów pod budowę akademików, aparthoteli, mieszkań na wynajem czy domów seniora, pomimo niskiego wolumenu transakcji sprzedaży tego typu obiektów jako produktu inwestycyjnego.

 

Źódło: Colliers International

 

Polecamy też: Rośnie rynek nieruchomości handlowych. Raport

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in