GEO5 – oprogramowanie geotechniczne

21.11.2006

Geo5 dla Windows stanowi zbiór specjalistycznych, zintegrowanych programów obliczeniowych służących do wszechstronnej analizy zagadnień geotechnicznych. Programy te zostały opracowane na tej samej, przyjaznej dla użytkownika platformie.

Geo5 dla Windows stanowi zbiór specjalistycznych, zintegrowanych programów obliczeniowych służących do wszechstronnej analizy zagadnień geotechnicznych.
Programy te zostały opracowane na tej samej, przyjaznej dla użytkownika platformie. 

Dostępne są osobno lub w postaci pakietu oprogramowania, w skład którego wchodzą następujące programy:

służące do analizy konstrukcji zabezpieczających głębokie wykopy, skarpy, zbocza, nasypy:

         – Ściana-projekt,
         – Ściana-analiza,
         – Ściana oporowa, 
         – Ściana kątowa, 
         – Grunty zbrojone,
         – Gwoździe,
         – Ściana prefabrykowana,
 

służące do analizy stateczności globalnej skarp, zboczy, nasypów:

          – Stateczność zbocza,
          – Stateczność zbocza skalnego,
          – oraz MES,

służące do projektowania posadowienia obiektów inżynierskich:

           – Pal,
           – Fundament bezpośredni,
           – Belka,
           – Płyta,

służące do projektowania przyczółków mostowych:

         – Przyczółek,

programy wykorzystujące metodę elementów skończonych:

          – MES,
          – Tunel,
          – Płyta,

ujmujące inne zagadnienia geotechniczne:

          – Parcie,
         – Osiadanie,
         – Wyrobisko,
{mospagebreak}

oraz program Teren – umożliwiający generowanie modelu cyfrowego terenu na podstawie wprowadzonych współrzędnych punktów, z uwzględnieniem projektowanych konstrukcji geotechnicznych, np. głębienia wykopów, wykonania obudowy, zabezpieczenia skarpy, itp. Ze zbudowanego w programie Teren modelu można następnie w sposób dowolny tworzyć i eksportować przekroje obliczeniowe do każdego z programów z pakietu Geo5.

Obecna wersja oprogramowania – Geo5 – jest wynikiem ponad 13-letniej systematycznej pracy nad rozwojem i doskonaleniem programów. Wszystkie programy wyposażone są w przyjazne dla użytkownika funkcje, takie jak:

niezwykle przejrzysty, prosty w obsłudze interfejs użytkownika 
możliwość definiowania uwarstwionego podłoża gruntowego
zintegrowaną bazę danych dotyczących parametrów gruntowych.
wybór metod obliczeniowych – możliwość prowadzenia obliczeń z wykorzystaniem Eurokodu 7, innych wybranych norm krajowych oraz szeregu uznanych na świecie teorii obliczeniowych
wymiarowanie konstrukcji betonowych w oparciu o normy: BS, EC, IS, PN, DIN, CSN i inne
możliwość definiowania dowolnej liczby różnorodnych obciążeń naziomu (liniowych, punktowych, trapezowych, itp.)
modelowanie wody gruntowej przed i poza analizowaną konstrukcją, możliwość modelowania studni artezyjskich
możliwość definiowania dowolnej liczby poziomów kotwienia, rozparcia lub podparcia o parametrach nadanych przez użytkownika
wymianę danych pomiędzy modułami poprzez schowek
wybór systemu jednostek – metrycznych lub angielskich
automatyczną generację dokumentacji wynikowej zawierającej opis, tablice oraz rysunki
niezwykle wygodną w użytkowaniu pomoc kontekstową.

 
Wyłącznym dystrybutorem oprogramowania geotechnicznego Geo5 w Polsce jest firma MMGEO.
Wersję demonstracyjną programu znajdziesz w Niezbędniku

Ponadto firma MMGEO ma w swojej ofercie program GEO4 – oprogramowanie geotechniczne, którego wersje demonstracyjne są również zamieszczone w  Niezbędniku

Pracownia Projektowa MMGEO

02-796 Warszawa, ul. Zaruby 11/103
tel./fax.: (022) 6482787
tel. kom.: 0 501 700 981
info@mmgeo.pl
http://www.mmgeo.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in