Fundusze na wzmacnianie bloków z wielkiej płyty

22.04.2020

Do banków komercyjnych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego można składać wnioski o premie, czyli finansowe wsparcie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty.

 

W życie weszły przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jedną z ważniejszych zmian jest większa premia termomodernizacyjna. Do tej pory dopłata z BGK do kredytu na prace termomodernizacyjne wynosiła średnio około 12,5 proc. kosztów tych prac. Teraz, po uproszczeniu sposobu obliczania premii, wynosi ona 16 proc. kosztów przedsięwzięcia. W ciągu najbliższych 10 lat Fundusz Termomodernizacji i Remontów wyda na wsparcie około 2,9 mld zł.

Średnia wysokość premii termomodernizacyjnej w 2019 r wyniosła 60 tys. zł, a po zmianach sięgnie około 77 tys. zł. Nowością jest także możliwość zwiększenia premii termomodernizacyjnej, gdy inwestor zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych. Premia wzrośnie z 16 proc. do 21 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – mówi Dariusz Stachera, dyrektor zarządzający Pionem Programów Mieszkaniowych w BGK.

Fot. stock.adobe / aRTI01

 

Kolejna zmiana w Funduszu Termomodernizacji i Remontów to finansowe wsparcie, które można wykorzystać na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty. Jest to nowość w premii termomodernizacyjnej. Zwiększy się wysokość premii, jeśli inwestor wykonujący termomodernizację budynku z wielkiej płyty dokona jednocześnie jego wzmocnienia. Premia zostanie dodatkowo powiększona o 50 proc. kosztów wykonania takiego wzmocnienia, które inwestor poniósł na sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup metalowych kotew i przygotowanie otworów oraz montaż.
 

Czytaj: Bloki z wielkiej płyty – technologia i elementy konstrukcyjne
 

Jak szacowało Ministerstwo Rozwoju, do 2029 r. ma zostać wzmocnionych ok. 2 tys. budynków z wielkiej płyty. Z premii termomodernizacyjnej, tak jak do tej pory, będą mogły skorzystać m.in. gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania (np. akademiki, czy domy seniora) oraz budynków stanowiących własność JST służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.
 

Istotne zmiany dotyczą również grona beneficjentów  premii remontowej, której wysokość standardowo stanowi 15 proc. kosztów przedsięwzięcia. Od teraz o wsparcie, i to znacznie wyższe, mogą ubiegać się także gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gmin.
 

Dzięki nowym przepisom gminy i spółki gminne mogą teraz ubiegać się o zwiększoną premię remontową, do 50 proc. lub nawet 60 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeśli budynek jest zabytkowy.

 

BGK

Polecamy: Wielka płyta jest bezpieczna

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in