Forum Rusztowaniowe

04.11.2013

7 września br. w Bełchatowie odbyło się kolejne Forum Rusztowaniowe zorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań.

Forum Rusztowaniowe to tradycyjne, cykliczne spotkanie branżowe, które jest okazją do zaprezentowania ważnych zagadnień związanych z budową i użytkowaniem rusztowań oraz promocji branży. Tym razem w programie konferencji zaprezentowano Elektrownię Bełchatów, największy w Europie obiekt energetyki konwencjonalnej, wskazując na jego unikalność i znaczenie dla gospodarki Polski. Na przykładzie tej elektrowni podkreślono wagę zastosowania rusztowań przy wznoszeniu, modernizacji bądź konserwacji obiektów zakładu. Teren elektrowni sam w sobie jest szczególnie trudnym obszarem do przeprowadzania wszelkiego rodzaju prac remontowo-budowlanych, a wznoszenie i użytkowanie rusztowań wymagają odpowiedniej wiedzy i umiejętności. To z tego właśnie powodu tematem panelu konferencyjnego były „Rusztowania w elektrowniach – specy­fika robót i zagrożeń”.

W tym roku Polska Izba Gospodarcza Rusztowań (PIGR) obchodzi 15-lecieistnienia i fakt ten został szczególnie zaakcentowany.

W forum uczestniczyło blisko 150 osób. Szczególnymi gośćmi spotkania byli gospodarze terenu: Stanisław Papuga – dyrektor techniczny Elektrowni Bełchatów, minister Małgorzata Kwiatkowska – reprezentująca Głównego Inspektora Pracy (patrona honorowego konkursu „Rusztowanie Roku”), okręgowi inspektorzy pracy Stanisława Ziółkowska (z Poznania) i Andrzej Świderski (z Łodzi), Zbigniew Janowski – przewodniczący ZZ „Budowlani” i Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy GIP, Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny Zarządu Głównego PZITB, Marek Walicki – dyrektor Biura Krajowej Rady PIIB. Zaproszenia przyjęło i uczestniczyło w spotkaniu wielu przedstawicieli organizacji, instytucji i firm, między innymi PIIB, OIIB, PZPB, PZITB, IMBiGS CIOP, oraz uczelni wyższych. Organizatorów forum reprezentował zarząd PIGR: prezes Zenon Sztobryn, wiceprezesi Elżbieta Nowicka-Słowik i Piotr Janowski, członkowie Krzysztof Gąsiorek, Roman Rogoziński, Bogdan Szpilman oraz Danuta Gawęcka – dyrektor PIGR.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie PIGR, firmy rusztowaniowe spoza PIGR oraz goście z Niemiec, Norwegii, Czech, Rosji i Ukrainy. Obecni byli członkowie Europejskiej Organizacji Rusztowaniowej UEG z jej wiceprezydentem Geir Gule oraz zastępcą sekretarza generalnego Lotharem Bünderem.

Spotkanie oficjalnie otworzyli, witając przybyłych gości, prowadzący forum Paweł Kosiński oraz prezes Zenon Sztobryn. Kolejnym elementem części oficjalnej były wystąpienia gości. Głos zabrali: Małgorzata Kwiatkowska, Marek Walicki, Stanisław Papuga, Wiktor Piwkowski, Zbigniew Janowski. Goście na ręce prezesa i dyrektora PIGR przekazywali okolicznościowe wyróżnienia, medale, statuetki i listy z życzeniami.

Z okazji obchodów 15-lecia istnienia PIGR historię jej powstania, cele, obszary działalności, dokonania oraz plany przedstawiła Danuta Gawęcka. Był to bogato ilustrowany skrót ważniejszych wydarzeń w życiu PIGR.

 

 

Niezapowiedzianym punktem programu, który okazał się miłą niespodzianką dla uczestników forum, było wręczenie medali okolicznościowych PIGRzasłużonym dla branży rusztowaniowej. Medal jest formą uhonorowania osób, które wniosły i wnoszą istotny wkład w powstanie, rozwój, budowanie autorytetu Izby i promocję branży budowlano-rusztowaniowej, a także aktywnie uczestniczą w pracach PIGR, wspierając jej inicjatywy. Medale otrzymali spoza Izby: E. Szwarc, A. Misztela, a z PIGR: J. Bień, D. Gnot, J. Grodecki, P. Kmiecik, P. Kraszkiewicz, E. Nowicka-Słowik, Z. Sztobryn.

Uroczystym elementem forum był finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rusztowanie Roku,nad którym honorowy patronat sprawuje PIP. Konkurs to promocja przez środowisko rusztowaniowe zrzeszone w PIGR dobrych i bezpiecznych praktyk zarówno w zakresie produktów, jakimi są konstrukcje rusztowań, jak i technologii budowy tych konstrukcji. Zamierzeniem konkursu jest poprzez laureatów podnosić prestiż branży oraz pomoc startującym w nim firmom i poszczególnym pracownikom w ich działalności i karierze zawodowej. Organizatorzy konkursu pragną, aby firmy i ich pracownicy laureaci mieli możliwość wykorzystania wyników konkursu w swojej działalności zawodowej. Początkowo konkurs obejmował trzy kategorie: Realizacja, Produkt, Monter.W IV edycji, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, kapituła konkursu postanowiła poszerzyć kategorię Produkt oraz nadać jej nową nazwę Technologie i Bezpieczeństwo.Chodzi o to, aby oprócz innowacyjności produktu promować również wpływ produktu na poprawę bezpieczeństwa nie tylko w rozumieniu wyrobu, ale także w zakresie nowych technologii, np. montażu lub innych wykorzystywanych przy budowie i eksploatacji rusztowań.

Niezwykle interesujące było przemówienie minister Małgorzaty Kwiatkowskiej,która podkreśliła doniosłe znaczenie konkursu zarówno w rozwój i kształtowanie pozytywnego wizerunku branży, jak również w promowaniu bezpieczeństwa w tym najbardziej narażonym obszarze, jakim są prace na wysokości. Pani minister podkreśliła zadowolenie i dumę PIP z  patronatu nad konkursem. Z kolei przewodniczący kapituły dr Edward Szwarc, podkreślając bardzo wysoki poziom tegorocznej edycji,zwrócił uwagę na fakt, że konkurs stał się już docenioną przez środowisko nie tylko rusztowaniowe, ale i ogólnobudowlane formą wyróżnienia dla firm. Burzliwe dyskusje członków kapituły podczas wyboru najlepszych wskazują nie tylko na wysoki i wyrównany poziom zgłoszonych prac, ale również na wagę i konieczność rusztowań przy wznoszeniu ciekawych obiektów zarówno w przemyśle, jak i we wszelkiego rodzaju obiektach użyteczności publicznej. Warto zapoznać się z ciekawymi i nowatorskimi a równocześnie bardzo trudnymi pod względem technicznym realizacjami zgłoszonymi na konkurs, jak również innowacyjnymi i równocześnie wspomagającymi bezpieczeństwo monterów rozwiązaniami technologicznymi. Dla osób, które tworzą i realizują w bezpiecznych systemach konstrukcje z rusztowań, docenienie przez środowisko ich wysiłków jest dużym wyróżnieniem.

Blok konferencyjny składał się z dwóch części: pierwsza część – prezentacje, oraz druga część – wycieczka po elektrowni. W części pierwszej przedstawione zostały dwie prezentacje: pierwsza – Elektrownia Bełchatów(przedstawiona przez Stanisława Papugę) ukazała krótki rys historyczny oraz obszar działalności elektrowni, druga (zaprezentowana przez dr. inż. Piotra Kmiecika,eksperta PIGR) poświęcona była realizacji robót rusztowaniowych na terenie elektrowni, trudnościom w projektowaniu konstrukcji rusztowań dla tego typu obiektów, niebezpieczeństwom przy realizacji (montaż/demontaż/przebudowa) ze względu na ograniczenia i specyficzne zagrożenia w elektrowni oraz szczególnej roli nadzoru przy wykonywaniu robót.

Uwieńczeniem forum było spotkanie integracyjne.

Zob. też www.rusztowania-izba.org.pl

 

Przyznane nagrody i wyrÓŻnienia

W  kategorii I Rusztowanie:

I miejsce

– Multiserwis Sp. z o.o. Oddział plettac Rusztowania za rusztowanie podporowe z podestem roboczym pod budowę konstrukcji sufitu akustycznego w  siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

II miejsce ex aequo

– Rubo-Serwis Sp. z o.o. za konstrukcję rusztowania roboczego podwieszanego na platformie wiertniczej na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A.

– oraz Xervon Polska Sp. z o.o. za konstrukcję rusztowania do zawieszenia platformy roboczej na koronie komina w Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych.

III miejsce ex aequo

– Peri Polska Sp. z o.o. za konstrukcję platformy roboczej podwieszanej do stalowej konstrukcji dachu Opery Leśnej w  Sopocie.

– oraz Ramirent S.A. za konstrukcję rusztowania podporowego pod budowę zadaszenia hali widowiskowo-sportowej w Toruniu.

W kategorii II Technologia i Bezpieczeństwo:

I miejsce ex aequo

– Layher Sp. z o.o. za system rusztowań jezdnych P2

– oraz Peri Polska Sp. z o.o. za system rusztowań PERI UP ROSET FLEX

– wyróżnienie w tej kategorii zdobyła firma PIONART za konsolę z pomostem o szerokości 0,15 m dla rusztowania PIONART model RR-0,8

W kategorii III Monter:

I miejsce

– p. Romanowi Piecowi z firmy Multiserwis Sp. z o.o. Oddział plettac Rusztowania

II miejsce

– p. Dariuszowi Sylwestrowi Krukiewiczowi z firmy Ramirent S.A.

III miejsce

– p. Markowi Froniowi z firmy Multiserwis Sp. z o.o. Oddział plettac Rusztowania

 

mgr inż. Danuta Gawęcka

Zdjęcia: archiwum PIGR

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.