First aid on site

04.11.2019

Posłuchaj: Pobierz:

 

– Construction is a high-risk workplace. Every year, many people are injured from on-site accidents. Susan, you are a health and safety advisor. What are the most common incidents occurring on construction sites?

 

– Hi, everyone. I would say that the most common are falls. Aworker may, for example, fali off the scaffolding, trip on some debris on the ground or slip on an ice-covered surface. These can result in spinał injuries, head injuries or fractures.

 

– What to do in such cases?

 

– It is important not to move the casualty and cali an ambulance immediately. In case of less serious injuries, if you break your arm or sprain your ankle, you should definitely see the doctor and take an X-ray.

 

– What if I out my finger and it bleeds?

 

– Get the first aid kit. Wash your hands, put on disposable gloves and clean the out under running water or with a disinfectant. Dry the cut with a dressing and cover it with a plaster. And that’s it, finished.

 

– OK. You’ve just touched a very important point. What should be in a first aid kit?

 

– Moist wipes, disposable gloves, dressings, assorted plasters, eye pads, salinę solution, triangular bandage, scissors, disinfectant and a first-aid blanket. One should also ensure that a first aid box is adequately equipped to cater for the number of workers on site. It is also good to appoint a person, the socalled first-aider, to take charge of first-aid arrangements.

 

– OK, coming back to accidents, is there anything else construction workers should be prepared for?

 

– A lot of things! I mean, for example, objects dropping from a height or fork lift trucks. They can cause crush injuries. If a casualty is crushed, remove the object from him and immobilize any suspected fractures. In case of unconsciousness and debilitating injuries, dial 112 as soon as possible and request an ambulance.

 

– What about electrical burns? How to help the casualty?

 

– First of all, you can approach the scene only if it is safe. It is necessary to turn off the power source and, if needed, separate the person and the electrical source using a non-conductive tool, for example madę of wood, rubber or plastic. Never use bare hands to do this! Then one should check the person’s airway and breathing and resuscitate if necessary. Of course, any burns should be treated appropriately.

 

– OK, Susan. To sum up, what is your major advice for anyone working on construction sites?

 

– Just be careful! And always wear the personal protective equipment. There’s also a cali for construction employers: provide your employees with a safe and healthy workplace. Health is much morę than any measures taken to protect it. And remember, any information about injury, disease or dangerous occurrence must be recorded in the accident report.

 

Zobacz też: Waste management

 

Tłumaczenie

 

– Pierwsza pomoc na budowie

 

– Praca w budownictwie obarczona jest wysokim ryzykiem. Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wyniku wypadków na budowie. Susan, jesteś doradcą w zakresie BHP Jakie są najczęstsze wypadki na budowach?

 

– Dzień dobry wszystkim. Powiedziałabym, że najczęściej zdarzają się upadki. Pracownik może na przykład spaść z rusztowania, potknąć się o jakiś gruz na ziemi lub poślizgnąć się na oblodzonej nawierzchni. Następstwem są urazy kręgosłupa, urazy głowy lub złamania.

 

– Co robić w takich przypadkach?

 

– Ważne, by nie ruszać poszkodowanego i natychmiast wezwać pogotowie. W przypadku mniej poważnych obrażeń, jeśli złamiesz rękę lub skręcisz kostkę, zdecydowanie powinieneś zgłosić się do lekarza i zrobić prześwietlenie.

 

– Co robić, jeśli przetnę palec i wystąpi krwawienie?

 

– Weź apteczkę. Umyj ręce, załóż rękawiczki jednorazowe i oczyść rozcięcie pod bieżącą wodą lub używając środka dezynfekującego. Osusz ranę opatrunkiem i przyklej plaster. I to wszystko, gotowe.

 

– OK. Dotknęłaś bardzo ważnego aspektu. Co powinno znaleźć się w apteczce?

 

– Chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki, opatrunki, różne plastry, kompresy na oko, sól fizjologiczna, chusta trójkątna, nożyczki, środek dezynfekujący i koc ratunkowy. Należy również upewnić się, że apteczka jest odpowiednio wyposażona, biorąc pod uwagę liczbę pracowników na budowie. Dobrze jest wyznaczyć osobę, tzw. ratownika pierwszej pomocy, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy.

 

– OK, wracając do wypadków, na co jeszcze powinni przygotować się pracownicy budowlani?

 

– Wiele rzeczy! Mam na myśli choćby przedmioty spadające z wysokości lub z wózków widłowych. Mogą spowodować zmiażdżenia. Jeśli poszkodowany jest przygnieciony, należy usunąć z niego przedmiot i unieruchomić wszelkie podejrzane złamania. W razie utraty przytomności oraz poważnych uszkodzeń ciała, jak najszybciej zadzwoń pod 112 i poproś o karetkę.

 

– Co z oparzeniami elektrycznymi? Jak pomóc ofierze?

 

– Przede wszystkim możesz podejść do miejsca zdarzenia dopiero wtedy, gdy jest ono bezpieczne. Konieczne jest wyłączenie źródła zasilania i w razie potrzeby oddzielenie osoby od źródła elektrycznego za pomocą nieprzewodzącego narzędzia, na przykład z drewna, gumy czy plastiku. Nigdy nie rób tego gołymi rękami! Następnie należy sprawdzić drogi oddechowe i oddychanie oraz, w razie konieczności, przeprowadzić resuscytację. Oczywiście trzeba zająć się też odpowiednio wszelkimi oparzeniami.

 

– OK, Susan. Podsumowując, jaka jest twoja główna rada dla każdego, kto pracuje na budowach?

 

– Bądź ostrożny! I zawsze noś środki ochrony osobistej. I jeszcze apel do pracodawców budowalnych: zapewnijcie swoim pracownikom bezpieczne oraz zdrowe miejsce pracy. Zdrowie kosztuje dużo więcej niż środki przeznaczone do jego ochrony. Pamiętajcie też, że wszelkie informacje o obrażeniach, chorobach czy niebezpiecznych zdarzeniach muszą być odnotowane w raporcie z wypadku.

 

Słowniczek/Vocabulary

 

– first aid – pierwsza pomoc fali – upadek

– spinal injury – uraz kręgosłupa

– head injury – uraz głowy

– fracture – złamanie, pęknięcie

– casualty – ofiara (np. wypadku), poszkodowany

– first aid kit – apteczka

– disinfectant – środek dezynfekujący

– moist wipes – chusteczki nawilżane

– disposable gloves – jednorazowe rękawiczki

– dressing – opatrunek

– salinę solution – sól fizjologiczna

– first-aider (also first-aid officer) – ratownik pierwszej pomocy

– fork lift truck – wózek widłowy

– crush injury – zmiażdżenie (części ciała)

– electrical burn – oparzenie prądem elektrycznym

– airway – drogi oddechowe

– breathing – oddech

– accident report – raport z wypadku

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

 

to fali off the scaffolding (I fell off the scaffolding.) – spadać z rusztowania (Spadłem z rusztowania.)

 

to trip on some debris (I tripped on some debris.) – potknąć się o gruz (Potknąłem się o gruz.)

 

to slip on the ice (I slipped on the ice.) – poślizgnąć się na oblodzonej powierzchni (Poślizgnąłem się na oblodzonej powierzchni.)

 

Cali an ambulance immediately. – Natychmiast wezwij karetkę.

 

to break one’s arm (I broke my arm.) – złamać rękę (Złamałem rękę.)

 

to sprain one’s ankle (I sprained my ankle.) – skręcić kostkę (Skręciłem kostkę.)

 

You should see the doctor. – Powinieneś zgłosić się do lekarza.

 

to cut one’s finger (I cut my finger.) – przeciąć palec (Rozciąłem palec.)

 

Wash your hands. – Umyj ręce.

 

Put on disposable gloves. – Załóż jednorazowe rękawiczki. Clean the cut. – Oczyść skaleczenie.

 

And that’s it, finished. – I już, skończone.

 

Immobilize any suspected fractures. – Unieruchom wszelkie podejrzewane złamania.

 

Resuscitate if necessary. – Reanimuj w razie konieczności. Be careful. – Bądź ostrożny.

 

Magdalena Marcinkowska

 

Zobacz: Making appointments on the phone

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.