Finishing works

10.05.2022

Posłuchaj: Pobierz:

– As we agreed, I am providing you with a schedule for completing the final finishing works.
– Did we do the right thing when we decided to entrust the work to one team instead of doing it on a “build-it-yourself ” basis?
– Of course. This will allow you to take care of, for example, landscaping and land development around the building. I divided the execution of the work into three segments. The first is the finishing of the rooms inside the building: walls, floors, stairs, etc. The second one is the façade of the building. The third one includes access way, a sidewalk, and a dumpster.
– Since our general finishing works contractor is in place, let’s discuss the scope and schedule of the work.
– Before we get to that, we will inspect the work done so far, especially the interior plastering and cement screeds.
– Do you have any comments?
– In terms of quality, the work is done properly and in accordance with the design. However, it was not possible to predict everything. After arrangements with the investor we have to demolish part of the partition wall and eliminate one door opening. This will create an open hall space with the living room. You will need to make adjustments to additional outlets and light switches and circuit breakers as needed. Only later will we proceed with the plastering and painting.
– Does the investor have an interior design developed?
– A professional design was not prepared, but because the architectural design was developed as an individual one, it included more detailed visualization elements. It has, among other things, dimensioning of the location of sockets and points of light and details of the suspended ceiling assembly.
– When will we know all the finishing details?
– Today we will discuss the details. We will determine the type of flooring in each room (tiles, stoneware tiles, panels, parquet), as well as the method of finishing the walls (painting, structural plaster, stone, architectural concrete, wallpaper). I will also send a written summary after the meeting.
– What is the deadline for us to complete the work?
– As per the schedule – by the end of September, assuming concurrent interior and exterior finish work. This makes it possible to fully manage the time of necessary technological breaks of both. The scope of work ends with installation of sanitary whiteware and installation of door frames and door wings.

Roboty wykończeniowe

– Zgodnie z umową przedstawiam panu harmonogram wykonania finalnych robót wykończeniowych.
– Czy dobrze zrobiliśmy, decydując się na powierzenie wykonawstwa jednej ekipie zamiast prowadzenia prac systemem gospodarczym?
– Oczywiście, że tak. Pozwoli to panu na zajęcie się np. wykonaniem ukształtowania i zagospodarowania terenu wokół budynku. Wykonanie robót podzieliłem na trzy segmenty. Pierwszy to wykończenie pomieszczeń wewnątrz budynku: ścian, posadzek, schodów itp. Drugi to elewacja budynku. Trzeci obejmuje dojazd, chodnik oraz śmietnik.
– Ponieważ jest już nasz główny wykonawca prac wykończeniowych, omówmy sprawy związane z zakresem i harmonogramem robót.
– Zanim do tego przejdziemy, dokonamy odbioru dotychczas wykonanych prac, w szczególności tynków wewnętrznych i jastrychów cementowych.
– Czy ma pan jakieś uwagi?
– Jakościowo roboty wykonane są prawidłowo i zgodnie z projektem. Jednak nie udało się przewidzieć wszystkiego. Po ustaleniach z inwestorem musimy wyburzyć część ścianki działowej oraz zlikwidować jeden otwór drzwiowy. To stworzy przestrzeń otwartą holu z salonem. W razie potrzeby trzeba będzie zrobić korektę dodatkowych gniazdek oraz włączników światła. Dopiero później przystąpimy do wykonania gładzi i malowania.
– Czy inwestor ma opracowany projekt aranżacji wnętrz?
– Nie był wykonywany profesjonalny projekt, ale ponieważ projekt architektoniczny opracowywany był indywidualnie, to zawierał bardziej szczegółowe elementy wizualizacji. Są to m.in. wymiarowanie położenia gniazd i punktów świetlnych oraz szczegóły montażu sufitu podwieszanego.
– Kiedy poznamy wszystkie szczegóły wykończenia? – Dziś omówimy szczegóły. Określimy rodzaj posadzek w poszczególnych pomieszczeniach (płytki, gres, panele, parkiet), a także sposób wykończenia ścian (malowanie, tynk strukturalny, kamień, beton architektoniczny, tapeta). Po spotkaniu prześlę też pisemne podsumowanie.
– Jaki mamy termin wykonania robót?
– Według harmonogramu – do końca września, zakładając równoczesne roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz wykonanie elewacji. To pozwoli w pełni zagospodarować czas niezbędnych przerw technologicznych tak jednych, jak i drugich prac. Zakres robót kończy się białym montażem instalacji oraz montażem ościeżnic, i założeniem skrzydeł drzwiowych.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.