Erozja pod kontrolą

10.07.2008

Ochrona gruntu to jeden z podstawowych problemów współczesnej ekologii. Coraz bardziej zdewastowany krajobraz oraz zaniedbywanie terenów górzystych oraz pagórkowatych doprowadziły do znacznego nasilenia osuwisk błotnych i ziemnych oraz powodzi.

Chcąc przeciwdziałać tej niekorzystnej dla człowieka oraz środowiska naturalnego sytuacji, firma Tegola wprowadziła na rynek polski produkty antyerozyjne KMat.
KMat to trójwymiarowa geomata antyerozyjna, składająca się z wytłaczanych, syntetycznych włókien elementarnych, splecionych i zgrzewanych na przecięciu. Trójwymiarowa budowa i wysoki stopień porowatości, który wynosi ponad 90 %, powodują, iż KMat może być nasycany materiałem ziarnistym – na ogół stosuje się grunt wegetacyjny. Standardowe geomaty podczas procesu produkcyjnego mogą zostać połączone z innymi rodzajami geosyntetyków, m. in. z geotekstyliami, wewnętrznymi komponentami wzmacniającymi. W ten sposób uzyskują one konkretne właściwości wymagane dla danego zastosowania. Pakiet KMat jest kompletny i uniwersalny – ta antyerozyjna mata może mieć różne grubości i struktury, a także można ją uzupełnić różnymi rodzajami podpór, filtrów czy wzmocnień. Wszystkie produkty KMat są lekkie, wytrzymałe oraz elastyczne, mają największą, dostępną na rynku szerokość – 4 m.

KMat zabezpiecza tę część powierzchni, która jest narażona na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Antyerozyjna geomata podtrzymuje zdolności gleby do odnowy roślinności, ograniczając odpływy i chroniąc podłoże przed erozją wietrzną. KMat bezpośrednio zabezpiecza „ogołocony” grunt przed niszczeniem, a w miarę rozrostu systemu korzeniowego geomata wiąże się z podłożem, zmieniając warstwę wegetacyjną w opancerzony obszar trawiasty. Dzięki swej unikalnej budowie KMat zatrzymuje grunt, chroni suche brzegi kanałów i rowów przed erozją deszczową, a brzegi nawadniane – przed prądami wodnymi. Geomata antyerozyjna, poprzez podniesienie stabilności rowów, znacznie obniża częstotliwość wykonywania prac konserwacyjnych tych obiektów.
KMat doskonale chroni zbocza drogowe i podprogowe w czasie budowy nawierzchni oraz torów kolejowych, sprawdza się także jako zabezpieczenie antyerozyjne wjazdu do tuneli. Geomata, dostępna w ofercie firmy Tegola, osłania spadziste skarpy drogowe, wysokie torowiska, jak również powierzchniowo ulepsza osuwiska. Dzięki KMat można odzyskać tereny na których wcześniej były składowiska odpadów.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in