Dzień Budowlanych w Lubelskiej OIIB

04.10.2018

15 września br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach k. Lublina Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa świętowała Dzień Budowlanych połączony w tym roku z obchodami Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE).

W uroczystości wzięło udział wielu członków Lubelskiej OIIB oraz zaproszeni goście, m.in.: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP, Dariusz Balwierz, lubelski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Artur Szymczyk, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Andrzej Łukaszczyk reprezentujący Sławomira Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego, Wojciech Dziedzic, reprezentujący Małgorzatę Wojdę, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie, Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej, Alicja Siuta-Olcha, prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Środowiska PL, Marek Grabias, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury PL, przewodniczący i przedstawiciele okręgowych rad Mazowieckiej, Małopolskiej, Podkarpackiej i Świętokrzyskiej OIIB. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zbigniew Kledyński, jej prezes.

Joanna Gieroba, przewodnicząca Okręgowej Rady Lubelskiej OIIB, podkreśliła znaczenie oraz rolę, jaką odgrywają inżynierowie budownictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

O roli i znaczeniu inżynierów budownictwa mówił także Artur Soboń. Wspomniał o realizowanych rządowych programach: Mieszkanie Plus i Mosty dla Regionów. Odniósł się do prowadzonych obecnie prac legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa oraz zadeklarował chęć współpracy przy tworzeniu tych ważnych dla środowiska, jak i społeczeństwa aktów prawnych. Złożył także serdeczne życzenia lubelskim inżynierom z okazji ich święta. 

Zbigniew Kledyński nawiązał do wypowiedzi A. Sobonia, podkreślając otwartość władz PIIB na współpracę przy tworzeniu aktów prawnych mających wpływ na wykonywanie zawodu przez członków samorządu zawodowego.

O współpracy i wspieraniu członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa mówił także Stanisław Żmijan.

Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń. Złotą Odznaką Honorową PIIB dostał Cezary Jędrak. Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Bogdan Kucharski, Zbigniew Miłosz i Tadeusz Wagner. Joanna Gieroba otrzymała Medal 700-lecia Miasta Lublina. Uhonorowano także osoby świętujące 50- i 60-lecie nadania uprawnień budowlanych okolicznościowymi medalami oraz pismami gratulacyjnymi od Zbigniewa Kledyńskiego. Osobiście odebrali je: Jerzy Czarniecki, Zbigniew Figiel, Jan Pietroń i Leszek Tutka.

Podczas uroczystości zostały także ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe wykonane na kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. W kategorii prac dyplomowych magisterskich laureatem I nagrody został Marek Bogusz za pracę „Analiza statyczna i dynamiczna wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK 17”. II miejsce przyznano Pawłowi Klamczyńskiemu za pracę „Analiza przekrycia trybun stadionu piłkarskiego”, a III miejsce – Patrycji Chmiel za pracę „Szacowanie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie dystrybucji na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych”. W kategorii prace dyplomowe inżynierskie I miejsce przyznano Karolinie Rzepeckiej za pracę „Studium projektowe hali stalowej dwunawowej”, II – Annie Siateckiej, która pisała na temat analizy modalnej kładki dla pieszych, a III – Magdalenie Wróblewskiej za pracę „Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku banku o kubaturze ogrzewanej 789,4 m³, zlokalizowanego w Trawnikach, w dwóch wariantach”.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.