Działalność specjalnych stref ekonomicznych

17.08.2007

Działalność specjalnych stref ekonomicznych na przykładzie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie niezamieszkane części terytorium Polski, na których może być prowadzona działalność gospodarcza, na zasadach określonych przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców wraz z wydanymi do nich przepisami wykonawczymi.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydane przez zarządzającego strefą w wyniku przetargu lub rokowań.

Na terenie specjalnych stref ekonomicznych można prowadzić działalność bez zezwolenia, ale dochody z tej działalności nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) prowadzi działalność w trzech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Obejmuje wydzielone strefy w 6 miastach (Gdańsku, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Stargardzie Szczecińskim i Sztumie), w gminie miejskiej i wiejskiej Tczew, oraz w gminach Chojnice, Człuchów, Gniewino, Krokowa i Łysomice.

Obszar PSSE obejmuje tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 677 ha, na których działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych zasadach. Strefa jest atrakcyjna dla inwestorów ze względu na system zwolnień podatkowych, zgodnych z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych i prawodawstwem unijnym oraz na  obsługę inwestora na każdym etapie negocjacji, a także po jego wejściu do strefy. Inwestor może też skorzystać z pomocy z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

Zwolnienia podatkowe w PSSE będą możliwe do uzyskania przez cały okres jej funkcjonowania, a więc do końca 2017 r.

PSSE wydaje decyzje administracyjne w pierwszej instancji z zakresu prawa budowlanego dla większości terenów położonych w strefie, ułatwia kooperowanie z firmami już działającymi na terenie strefy, współpracuje z organizacjami gospodarczymi, naukowymi i kulturalnymi.

Na terenie PSSE znajduje się Gdański Park Naukowo-Techniczny stwarzający warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii oraz laboratoriów badawczo-rozwojowych, głównie z zakresu: technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, biotechnologii, chemii leków. 

Warunki prowadzenia działalności na terenie PSSE regulują: ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (wraz ze zmieniającym je rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r.).

Zgodnie z tymi przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, udzielone przez zarządzającego strefą w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki, uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy publicznej. Przez nową inwestycję rozumie się inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa.

Tworzenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600), znowelizowana ustawą z dnia 16 listopada 200 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) oraz ustawą z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840).

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w PSSE
Zezwolenie, udzielane po przeprowadzeniu przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące przede wszystkim: 

dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę
zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników. {mospagebreak}

Przywileje inwestorów
Inwestorzy działający na terenie PSSE mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji w postaci ulgi w podatku dochodowym.
Mogą również liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz wykorzystanie programów pomocowych urzędów pracy w zakresie rekrutacji i szkolenia przyszłych pracowników. 

Pomoc publiczną określa wskaźnik intensywności pomocy publicznej (np. przy wskaźniku 40%, jeśli wartość inwestycji wynosi 1 mln zł, pomoc może sięgnąć 400 tys.).

Obecnie:

Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej dla województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego wynosi 40%, dla województwa kujawsko-pomorskiego – 50%.
Dla małych i średnich przedsiębiorców wskaźnik ten wynosi odpowiednio 60% i 50% (w woj. kujawsko-pomorskim 70% i 60%).

Fot. Teren PSSE w Łysomicach (koło Torunia) w woj. kujawsko-pomorskim, CRYSTAL PARK – kompleks przemysłowy, w którym są wytwarzane moduły ciekłokrystaliczne do LCD. Fot. Archiwum PSSE

Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku oblicza się jako iloraz maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. 

Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. euro przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 5 lat (3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw).

Największymi inwestorami w PSSE są obecnie firmy: japońskie, niemieckie, amerykańskie oraz polskie, największe zaś realizacje prowadzone są obecnie pod Toruniem w Łysomicach i w Stargardzie Szczecińskim. 

Od początku funkcjonowania PSSE w jej obrębie podjęło działalność 27 firm,  wysokość poniesionych przez te firmy nakładów to 1610,08 mln PLN, a liczba utworzonych miejsc pracy – 11 452.

Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, które różnią się pod względem powierzchni, lokalizacji, charakteru, warunków zagospodarowania, infrastruktury drogowej, technicznej i telekomunikacyjnej.

• Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park” Mielec
• Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”
• Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
• Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”
• Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park Wisłosan”
• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Specjalna Strefa Ekonomiczna „Krakowski Park Technologiczny”
• Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ryszard Trykosko
Przewodniczący Pomorskiej OIIB

Zob. też: www.strefa.gda.pl

 

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
lipiec-sierpień 2007 r. 
 
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.