Dużo do pokonania

17.01.2007

Na IX konferencji Inwestorski Tor Przeszkód (Warszawa, 6–7 grudnia ub.r.) dyskutowano o barierach administracyjno-prawnych przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce.

Na IX konferencji Inwestorski Tor Przeszkód (Warszawa, 6–7 grudnia ub.r.) dyskutowano o barierach administracyjno
– prawnych przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce.

Fot. K. Wiśniewska

Ryszard Kowalski – przewodniczący Prezydium Konferencji Inwestorów – próbował dać odpowiedź na pytanie, czy planowane oddanie w ciągu 8 lat 3 mln mieszkań to utopia. Podkreślił m.in. konieczność dokonania analizy zmian prawa, aby stwierdzić, które zmiany spowodują znaczące obniżenie kosztów budownictwa i aby prawo było przyjazne inwestorom. Kolejni prelegenci zwracali uwagę na różne sprawy hamujące rozwój sieci dróg i autostrad, liniowej infrastruktury technicznej (która zaczyna się „poważnie starzeć”), osiedli mieszkaniowych. Jak powiedział Robert Dziwiński – obecnie „klucz do budowy leży w planowaniu przestrzennym”. 

Goszczący na konferencji minister budownictwa Andrzej Aumiller uważa, że plan budowy 3 mln mieszkań jest realny, należy tylko stworzyć ku temu warunki, w tym m.in. poprawić Prawo budowlane i ustawę o planowaniu przestrzennym, przywrócić „mit dobrego zawodu budowlańca” dbając o szkolnictwo, również zawodowe (technika budowlane). Minister poinformował, że w najbliższym czasie resort budownictwa zacznie uzgadniać z innymi ministerstwami projekt ustawy, w ramach której ziemię pod budownictwo mieszkaniowe przekażą Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Mienia Wojskowego.

Ustawa ma zobowiązać jej beneficjentów (nie tylko gminy) do wybudowania mieszkań w ściśle określonym terminie. Gdyby gmina ziemi nie chciała, ziemia będzie sprzedawana na przetargach firmom deweloperskim i spółdzielniom mieszkaniowym, które nie uzyskają ziemi na własność, ale w użytkowanie wieczyste i wówczas w umowie będzie można im narzucić terminy budowy. Po wywiązaniu się z budowlanych zobowiązań użytkowanie wieczyste przekształcone byłoby we własność. W  ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy agencje przygotują wykaz terenów budowlanych. Minister podkreślił, że byłyby one automatycznie odrolnione. Ziemia w pierwszej kolejności byłaby zaoferowana gminom, które mogłyby ją uzyskać na własność za darmo, pod warunkiem że w ciągu półtora roku rozpoczną budowę mieszkań, a w ciągu 2 lat ją zakończą.
{mospagebreak}

Fot. K. Wiśniewska

Odnośnie do zmian w Prawie budowlanym minister wskazywał m.in. na to, że: Prawo budowlane powinno być ograniczone przede wszystkim do spraw związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych; należy znacznie rozgraniczyć regulacje Prawa budowlanego od Prawa cywilnego; ograniczać obszar decyzji pozwolenia na budowę na rzecz zgłoszeń inwestycji; wprowadzić odbiór techniczny na poszczególne etapy budowy i zasadę planowania w projekcie budowlanym etapów, na których należy dokonywać odbioru. Przygotowywana jest ustawa o programie wspierania remontów w budynkach mieszkalnych i wprowadzania grantów na remonty.

Na konferencji podkreślano ważną rolę nadzoru budowlanego. Odpowiadając na pytania zebranych minister Aumiller stwierdził, że o lokalizacji okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego będą decydowali wojewodowie.

Wiele zarzutów ze strony inwestorów padło pod adresem wymogów dotyczących ustalania środowiskowych uwarunkowań na realizacje inwestycji. Artur Kawicki z Ministerstwa Środowiska zwrócił jednak uwagę na częsty problem zależności uzyskania funduszy unijnych od spełnienia wszystkich wymogów w zakresie ochrony środowiska.
KRYSTYNA WIŚNIEWSKA

Zamów
prenumeratę

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
styczeń 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.