Druga edycja Tygodnia Bezpieczeństwa

15.04.2015

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to nieformalne zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa, zawiązane w 2010 roku, które za podstawowy cel postawiło sobie wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach.

Obecnie do Porozumienia należy 10 firm budowlanych: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex Mostostal, Skanska, Unibep oraz Warbud.

Działalność Porozumienia koncentruje się nie tylko na grupie sygnatariuszy, którzy zatrudniają ponad 20 tys. pracowników i realizują kilka tysięcy kontraktów na terenie całego kraju, ale także na licznej grupie podwykonawców, którzy stanowią do 70% sił realizujących daną inwestycję.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podejmuje wiele wspólnych inicjatyw w celu podniesienia poziomu BHP na budowach. Jedną z nich jest Tydzień Bezpieczeństwa, który odbędzie się 18–24 maja br. To największe na polskim rynku przedsięwzięcie związane z bezpieczeństwem pracy. Jest to akcja promująca kulturę BHP, skierowana do wszystkich pracowników naszych budów, także podwykonawców. To już druga edycja tego wydarzenia. Ubiegłoroczny Tydzień Bezpieczeństwa okazał się sukcesem, przede wszystkim dzięki pomysłom organizatorów i zaangażowaniu uczestników. W aktywnościach na terenie budów sygnatariuszy Porozumienia wzięło udział ok. 40 tys. pracowników sił własnych i podwykonawców. Każda z firm przeprowadziła na swoich budowach działania zaczerpnięte ze wspólnie stworzonej Księgi Pomysłów. Były to m.in. pokazy środków ochrony indywidualnej, ratownictwa wysokościowego i wodnego, ćwiczenia z użyciem gaśnic, ewakuacja z placu budowy, warsztaty z obsługi elektronarzędzi, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i wiele innych.

 

 

Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa będzie uhonorowaniem działań, które były podejmowane w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Ten wspólny projekt firm sygnatariuszy jest jednym z wielu. Wśród zrealizowanych projektów warto wspomnieć o wspólnym wzorze Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, standardach pomocnych w jej opracowaniu, jednolitych wymaganiach BHP dla podwykonawców we wszystkich firmach, szkoleniach okresowych czy obowiązku stosowania okularów.

Bardzo istotne w dążeniu do podniesienia bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej jest także wsparcie organizacji związanych z tą branżą, które angażują się w działania Porozumienia. W tej grupie znaleźli się: Główny Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a od 2014 roku – Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

 

 

Organizowany przez sygnatariuszy Porozumienia Tydzień Bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem krzewienia kultury bezpiecznej pracy w branży budowlanej.

Szczegółowe materiały oraz informacje dotyczące organizacji Tygodnia Bezpieczeństwa będą dostępne pod koniec kwietnia na www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl.

 

Michał Wasilewski

koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in