Drogi publiczne i ich usytuowanie – zmiana przepisów

31.10.2019

Zmienione przepisy dotyczące realizacji inwestycji na obiektach objętych ochroną konserwatorską, nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dróg publicznych. Omawiamy zmiany rozporządzenia o warunkach technicznych dla dróg publicznych.

 

13 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643)

 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r, poz. 124), doprecyzowuje obowiązujące przepisy. Przede wszystkim zmienione przepisy umożliwiają realizację inwestycji na obiektach objętych ochroną konserwatorską, bez konieczności zachowania warunków wynikających z rozporządzenia, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla użytkowników dróg. Ponadto określono nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dróg publicznych, w tym dla drogowych urządzeń przeciwhałasowych. Zweryfikowano wymagania dotyczące nawierzchni drogowych, m.in. w zakresie właściwości przeciwpoślizgowych. Zastąpiono pojęcie linii rozgraniczających drogę ustawowym pojęciem pasa drogowego. Zdefiniowano pojęcia obszar skrzyżowania/węzła oraz obszar oddziaływania skrzyżowania/węzła. Zrezygnowano ze sztywnego określenia minimalnych szerokości pasa drogowego. Zwiększono minimalną szerokość z 2,3 do 2,5 m oraz długość z 4,5 do 5,0 m miejsca postojowego dla samochodów osobowych przy parkowaniu prostopadłym do jezdni. Rozszerzono możliwość stosowania dodatkowej jezdni służącej do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego w celu ograniczenia liczby zjazdów z jezdni głównej. Rozszerzono możliwość wyłączeń od przepisów dotyczących odległości między skrzyżowaniami i węzłami. Zakresem zmian objęto także regulacje dotyczące m.in.: liczby jezdni i pasów ruchu na drodze klasy GP i niższej, zasad sytuowania chodników przy drogach publicznych, wymagań dla ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych, projektowania dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniach, projektowania rond oraz ich klasyfikacji, lokalizowania w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

 

Fot. GDDKiA

 

Polecamy:

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.