Droga z Zagórza do Komańczy oddana do użytku

04.11.2014

3 listopada oficjalnie otwarto rozbudowany, prawie 29-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 892. W Zagórzu łączy się ona z drogą krajową z Sanoka do Krościenka, w Komańczy – z drogą wojewódzką Tylawa – Ustrzyki Górne.

Realizacja inwestycji była dla Budimeksu wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym. Konieczność utrzymania ruchu podczas prowadzenia prac zarówno na przebudowywanej drodze, jak i obiektach mostowych, wąski pas drogowy, prowadzenie robót na krętej trasie o dużych spadkach i nad górskimi potokami wymagało od wykonawcy stosowania nietypowych rozwiązań i maksymalnego zaangażowania. Niektóre prace, jak np. transport i montaż konstrukcji stalowych, były prowadzone nocą. W ten sposób wykonawca minimalizował uciążliwości dla mieszkańców.

 

Po dwóch latach od podpisania umowy droga z Zagórza do Komańczy zyskała nowy wygląd, stała się bezpieczna i komfortowa. Na całym odcinku wymieniono wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni, a pobocza umocniono. Wzdłuż jezdni wybudowano nowe i zmodernizowano stare chodniki dla pieszych. Przebudowane zostały skrzyżowania z drogami powiatowymi, gminnymi oraz drogą wojewódzką nr 889. Przebudowano istniejące zjazdy oraz przepusty. Powstały nowe zatoki autobusowe, a stare zostały zmodernizowane. Poprawiono również odwodnienie drogi. W ramach inwestycji zostały przebudowane wodociągi, gazociągi, kanalizacja, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

 

Na blisko 29- kilometrowym odcinku drogi Budimex przebudował 10 obiektów mostowych. Dwa spośród nich, w miejscowości Rzepedź nad rzeką Osławicą, wyburzono i wybudowano od nowa. Powstały dwa obiekty o rozpiętości 40 m, bez podpory pośredniej. Koryto rzeki zostało w tych miejscach poszerzone. Aby utrzymać przejezdność drogi, na czas budowy nowych mostów zbudowano przeprawy tymczasowe, do których wykorzystano konstrukcje składane pozwalające na montaż obiektu w ciągu jednego tygodnia. Cztery kolejne mosty: w Tarnawie Dolnej i Szczawnem nad rzeką Osławą oraz w Rzepedzi nad potokiem Jawornik i Komańczy nad Osławicą zostały zmodernizowane. Ustrój nośny z belek sprężonych został zastąpiony konstrukcją zespoloną stalowo-żelbetową. Część przyczółków i filarów mostów została wyburzona, ponieważ ich szerokość nie była dostosowana do nowych parametrów drogi. Ze względu na wąski pas drogowy i związany z tym brak możliwości wykonania objazdów tymczasowych, obiekty wybudowano w dwóch etapach. Mosty zostały rozcięte na całej długości, następnie wyburzono jedną połówkę z utrzymaniem wahadłowego ruchu samochodowego na drugiej. Po wykonaniu konstrukcji nośnej ruch został przełożony na nowy obiekt i wtedy można było rozpocząć drugi etap. Na mostach w Rzepedzi nad Rzepedką oraz nad potokiem w Szczawnie zamontowano dodatkową płytę zespoloną z istniejącą konstrukcją, wzmocnione zostały także podpory obiektów. W przypadku mostu w Jaworniku nad Osławicą konieczne było wyburzenie całej płyty w jednym etapie. W związku z tym na czas prowadzenia prac wybudowano kolejną przeprawę tymczasową. Filary istniejącego mostu zostały nadbudowane, wykonano nowy ustrój nośny obiektu (konstrukcja płyty żelbetowej). Nową płytę ustroju nośnego wykonano także nad potokiem w miejscowości Kulaszne.

 

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej Zagórz – Komańcza, o wartości 104,1 mln zł netto, została podpisana 21 września 2012 r. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in