Dr inż. Marian Płachecki

23.03.2011

Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wybrany na kadencję 2010–2014.

Od 1966 r. jest związany zawodowo z Politechniką Krakowską jako pracownik naukowy Zakładu Konstrukcji Żelbetowych w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. W 1975 r. obronił tam pracę doktorską. Staże zawodowe przemysłowe odbył w Biurze Projektów „Miastoprojekt Kraków” w Krakowie, pracując na stanowisku asystenta projektanta (1968–1970), co łączył z pracą naukową na politechnice, oraz w Biurze Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego „Bistyp” w Warszawie (1970–1971) i w Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa Huta” w Krakowie (1971 r.), gdzie został oddelegowany przez uczelnię. W ramach staży naukowych pogłębiał wiedzę na Politechnice Lwowskiej, w Naukowo-Badawczym Instytucie Konstrukcji Budowlanych w Kijowie, w Naukowo-Badawczym Instytucie Betonu i Żelbetu w Moskwie, a potem także w International Centre for Mechanical Sciences Udine we Włoszech.

 

 

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz naukowo-technicznych. Zakres tematyczny tych prac obejmuje różnego typu konstrukcje, a główne zagadnienia to m.in.:

– stany graniczne konstrukcji żelbetowych (nośność, rysoodporność, sztywność);

– bezpieczeństwo, diagnostyka i monitoring konstrukcji budowlanych w budownictwie mieszkaniowym, ogólnym i przemysłowym;

–badania, analiza bezpieczeństwa, naprawa i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych w budownictwie mieszkaniowym, ogólnym i przemysłowym, w tym budownictwo wielkopłytowe, chłodnie kominowe, zbiorniki na materiały sypkie (silosy), zbiorniki na ciecze (na wodę pitną oraz w oczyszczalniach ścieków).

 

Równocześnie z pracą naukowo-badawczą zajmuje się praktyką budowlaną: wykonuje i konsultuje projekty, dokonuje ekspertyz. Stale podnosi też kwalifikacje zawodowe. W 1971 r. uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, w 1977 r. został rzeczoznawcą budowlanym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (uprawnienia nadane przez Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego przy Zarządzie Głównym PZITB w Warszawie), a w 1994 r. – rzeczoznawcą budowlanym z listy Wojewody Krakowskiego (uprawnienia nadane w trybie art. 15 ustawy – Prawo budowlane). W latach 1995–2002 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Uprawnienia Budowlane przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Jest autorem i współautorem około 300 projektów i ekspertyz w zakresie budownictwa mieszkaniowego, ogólnego, a także przemysłowego. Projektował m.in.: chłodnie kominowe i obiekty przemysłowe w elektrowniach oraz w zakładach przemysłu metalurgicznego i chemicznego, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków oraz silosy w cementowniach. Współpracuje z licznymi biurami projektów w charakterze konsultanta, zajmując się weryfikacją projektów budowlanych i wykonawczych, wielokrotnie był również konsultantem w zakresie wykonawstwa bezpośrednio na budowach, np. Galerii Kazimierz w Krakowie i Galerii Manufaktura w Łodzi.

 

Początek jego działalności w stowarzyszeniach zawodowych zbiega się w czasie z podjęciem pracy naukowej na Politechnice Krakowskiej. W 1966 r. został członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełnił tam liczne funkcje, m.in. przewodniczącego Komisji Szkolenia w oddziale krakowskim PZITB, przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej na Rzeczoznawców Budowlanych PZITB w Krakowie i członka Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego przy Zarządzie Głównym PZITB. W 2008 r. został powołany na stanowisko przewodniczącego oddziału małopolskiego PZITB w Krakowie. Członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest od 2002 r., a od 2006 r. –członkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB w Krakowie. W latach 2006–2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w Warszawie, w obecnej kadencji (2010–2014) piastuje stanowisko przewodniczącego tej komisji.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.