Doskonalenie kwalifikacji inżynierów i techników budownictwa na Mazowszu

16.05.2007

Oddział Warszawski Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa realizując projekt „Doskonalenie kwalifikacji inżynierów i techników budowlanych na Mazowszu”, współfinansowany ze środków UE, przeprowadził 23. 11. 2006 r. – 10. 02. 2007 r. szkolenia z zakresu opracowywania dokumentacji technicznej dla przetargów, w tym przetargów publicznych. 

Artykuł sponsorowany
Oddział Warszawski Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa realizując projekt „Doskonalenie kwalifikacji inżynierów i techników budowlanych na Mazowszu”, współfinansowany ze środków UE, przeprowadził 23. 11. 2006 r. – 10. 02. 2007 r. szkolenia z zakresu opracowywania dokumentacji technicznej dla przetargów, w tym przetargów publicznych. 
Projekt prowadzony był w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych aktywnych zawodowo inżynierów i techników budownictwa z województwa mazowieckiego. Udział w projekcie był nieodpłatny. Przygotowując się do opracowania programu szkoleń oraz złożenia wniosku aplikacyjnego w lutym 2006 r. Oddział Warszawski PZITB przeprowadził rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, rozsyłając ankiety do zainteresowanych pracowników branży budownictwa z województwa mazowieckiego.

Badanie to pozwoliło na zdefiniowanie i w konsekwencji na wytypowanie tematyki szkoleń, która cieszyła się największym zainteresowaniem ze strony potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych. Program szkoleń obejmował: dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, przedmiar, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, program funkcjonalno-użytkowy, specyfikację istotnych warunków zamówienia, zespołowe ćwiczenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy.

Szkolenia adresowane były do zatrudnionych na umowę o pracę inżynierów i techników budowlanych.  Nabór zakładał pozyskanie do uczestnictwa 40 osób do dwóch grup szkoleniowych. Liczba zgłoszonych osób była o ok. 50% wyższa od założonych możliwości naboru, co świadczyło o ogromnym zainteresowaniu dobraną tematyką szkoleń. Zajęcia prowadzone były poza godzinami pracy  i obejmowały pięć zjazdów (łącznie 90 godzin lekcyjnych). Cykl szkoleń zakończony został testem końcowym
i ćwiczeniem mającym na celu sprawdzenie uzyskanej wiedzy praktycznej. Wyniki wykazały, że uczestnicy znacząco podwyższyli poziom swojej wiedzy (w skali od 1 do 6 – test wstępny 2,75 punktu, test końcowy 4,75).

Dla zagwarantowania właściwego poziomu szkoleń zaangażowano wysoko wykwalifikowaną grupę trenerów. Sposób i forma przeprowadzania poszczególnych szkoleń poddawane były ocenie uczestników, a odsetek uczestników oceniających poszczególne elementy realizacji szkoleń na poziomie dobrym i bardzo dobrym okazał się wysoki (82-97 %).

Zdaniem Zarządu Oddziału Warszawskiego PZITB realizacja projektu znacząco przyczyniła się do podniesienia poziomu przygotowania zawodowego pracowników, podwyższenia ich pozycji zawodowej na rynku pracy i wzrostu zawodowych aspiracji.

W realizacji projektu ze strony O/W PZITB aktywnie uczestniczyli Sekretarz Zarządu Czesława Wolska–Kotańska oraz Prezes O/W Zbigniew Tyczyński. W ramach projektu funkcję specjalisty ds. szkoleń pełniła Mariola Książek, a menedżerem projektu był Marcin Tumanow.

Mając na uwadze duże zainteresowanie szkoleniami organizowanymi przez O/W PZITB oraz pozytywne opinie uczestników, Zarząd Oddziału Warszawskiego rozważa możliwość aplikowania o środki unijne na kolejne projekty szkoleniowe. Zainteresowane osoby zapraszamy do naszej strony internetowej www.pzitb.com.pl, gdzie ukazują się bieżące informacje związane z działalnością szkoleniową Oddziału Warszawskiego PZITB.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
kwiecień 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.