Dokończenie budowy obwodnicy Marek

21.11.2019

Projektowanie i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka oraz nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami. To zakres dwóch umów na dokończenie obwodnicy Marek.

 

Wykonawcą inwestycji jest Strabag Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi ok. 166 mln zł., a czas realizacji to 10 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu zimowego). Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia prowadzić będzie Prokom Construction Sp. z o.o. Umowa o wartości ok. 2,7 mln zł zakończy się w maju 2022 r.

 

 

Zadaniem wykonawcy jest dokończenie prac na węźle Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węźle Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węźle Zielonka (drogi dojazdowe do węzła) oraz realizacja najazdów na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, budowa kładki w rejonie ul. Letniskowej, dróg dojazdowych i pasów technologicznych wzdłuż S8, chodników i ścieżek rowerowych. Do tego dochodzą prace porządkowe oraz przy sadzeniu roślin, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

 

Zobacz też: Duża obwodnica Warszawy oraz ekspresówka S10. PLANY

Obwodnica Marek – historia

28 listopada 2014 r. GDDKiA podpisała umowę na realizację zadania z konsorcjum, którego liderem była Salini Polska. Wartość umowy stanowiła ok. 70% kosztorysu zamawiającego. W maju 2018 r., po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, GDDKiA odstąpiła od umowy na realizację robót. Powodem takiej decyzji było niewykonywanie prac objętych kontraktem oraz to, że mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała sprawnego zakończenia inwestycji. Następnie wykonana została inwentaryzacja terenu i przygotowana dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy niezrealizowane prace. We wrześniu 2018 r. ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione. Ponownie ogłoszono przetarg. Wpłynęły dwie oferty, z których ta z niższą ceną o ok. 70% przekraczała kosztorys inwestorski. W związku z tym w listopadzie 2018 r. postępowanie zostało unieważnione.

 

GDDKiA dokonała weryfikacji kosztorysu na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki – Kobyłka, biorąc pod uwagę m.in wzrost cen materiałów czy wykonanie robót poprawkowych. Z uwagi na to, że kwota była wyższa od poprzedniej wyceny, wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków finansowych. Pozyskanie ich umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac.

Zakończenie budowy planowane jest na wiosnę 2021 r.

 

GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in