Zastosowanie stalowych przewodów oddymiających wraz z kompensatorami gwarancją lepszego działania systemu oddymiania

Systemy oddymiające mają za zadanie wytworzenie nad podłogą warstwy wolnej od dymu. Przepływ dymu spowodowany przez wentylatory zmniejsza się w miarę wzrostu temperatury dymu, dlatego tak ważna jest odporność ogniowa oraz szczelność kanałów oddymiających. Należy również pamiętać o problemie wydłużeń kanałów stalowych w warunkach pożaru – brak kompensacji powstałych wydłużeń może skutkować utratą szczelności instalacji, a w konsekwencji jej niewłaściwą pracą.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in