Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna

29.05.2017

Zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, a tym samym doprowadzenie całej obwodnicy do standardu drogi ekspresowej S61, przewiduje podpisana 26 maja umowa.

Koszt przedsięwzięcia to 75 mln. zł. Inwestycję zrealizuje „Polaqua” sp. z o.o. , ta sama firma, która wykonała obwodnicę w I etapie. Obecna inwestycja ma być zrealizowana w 28 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w fazie robót budowlanych). Wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie projektu, 5 miesięcy na uzyskanie ZRID oraz 13 miesięcy na budowę.

Zadanie obejmuje wykonanie drugiej jezdni o nawierzchni z betonu cementowego, o długości 6,58 km i połączenie jej z istniejącym węzłem drogowym „Szczuczyn”, który już w I etapie budowy obwodnicy został zrealizowany w wariancie docelowym na dwie jezdnie. Dodatkowo niezbędna będzie przebudowa na długości ponad 5 km istniejącej (prawej) jezdni o nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach, wraz z likwidacją dwóch skrzyżowań.

Powstaną też zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne oraz wygrodzenia ochronno-naprowadzające. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziane są bariery ochronne i osłony przeciwolśnieniowe.

 

 

Obwodnica będzie spełniała parametry drogi ekspresowej:

– dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 2×2

– szerokość pasów ruchu 3,5 m

– pasy awaryjne – po 2,5 m każdy

– szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd

– pas dzielący – od 5 do 12 m

– obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in