Dłuższa obwodnica Przemyśla

30.04.2015

Kierowcy mogą już jeździć nowym, czterokilometrowym fragmentem obwodnicy Przemyśla.

Powstała trasa, łącząca DK nr 28 z DW nr 855, jest przedłużeniem wschodniej obwodnicy Przemyśla, oddanej do użytku w listopadzie 2012 r., zbudowanej także dzięki środkom PO RPW.

Warta blisko 102 mln zł inwestycja poprawi warunki ruchu tranzytowego na Podkarpaciu, usprawniając dojazd do przejścia granicznego w Medyce. Zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Przemyśla jako lokalnego ośrodka rozwoju społeczno-gospodarczego. Usprawni komunikację w mieście i wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Unijna dotacja wyniosła blisko 84,8 mln zł.

 

Źródło: MIiR

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in