Długość drabin komunikacyjnych

13.09.2011

Odpowiada mgr inż. Anna Sas-Micuń – główny ekspert Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.

W elektrociepłowni zaprojektowałem wejście zewnętrzne na dach wolno stojącego zbiornika wody ciepłej o wysokości około 20,80 m i średnicy 11,50 m (konstrukcja stalowa) za pomocą dwóch drabin i spocznika z balustradą. Długości drabin zostały nieznacznie przekroczone o 0,30 m i 0,50 m w stosunku do maksymalnej długości 10,00 m podanej w Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo­wanie. Z uwagi na konstrukcję ocieplonego zbiornika zastosowanie dwóch spoczników jest wyjątkowo kłopotliwe, a konstrukcja stalowa jest już wykonana i czeka na montaż. Czy odchyłka 3% i 5% od długości przepisowej 10,00 m podanej w warunkach technicznych jest odchyłką dopuszczalną? Czy może to mieć wpływ na możliwość uzyskania pozytywnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu?

Jeśli w projekcie budowlanym takie rozwiązanie występuje, to czy na etapie projektu wykonawczego należy je skorygować?

W projektowanych przez nas obiektach przemysłowych często mamy do czynienia z takim problemem.

 

Przywołany przepis, zawarty w §  101 ust. 4  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), dotyczący odległości spoczników z balustradą, umieszczanych co określoną liczbę metrów wysokość drabiny, zawarty jest w dziale III „Budynki i pomieszczenia”, rozdział 9 „Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych”. Ma on zastosowanie do projektowanych dojść i przejść do dźwignic i innych urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku. Przepis nie ma zastosowania do zbiorników wolno stojących.

Odnosząc się do kwestii zgodności wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym, zastosowanie ma art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), w świetle którego do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m.in.  zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę. Zgodnie z art. 36a ust. 1 istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. To, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego należy zakwalifikować jako nieistotne, określa przepis zawarty w art. 36a ust. 5. wymienionej ustawy. W myśl ust. 7 art. 36a projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany, w przypadku nieistotnego odstąpienia od projektu budowlanego, zamieścić w projekcie odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy zgodnie z art. 55 ustawy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX–XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII–XXX, o których mowa w załączniku do ustawy. Artykuł 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy stanowi, iż do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.