Czy komin musi być ujęty w książce obiektu budowlanego kotłowni?

18.01.2013

Odpowiada Zbigniew A. Tałach – Stowarzyszenie Kominy Polskie.

Czy stalowy komin zlokalizowany przy kotłowni osiedlowej na oddzielnym fundamencie (połączony z kotłownią czopuchem stalowym) jest w myśl Prawa budowlanego oddzielnym obiektem budowlanym i wymaga oddzielnej książki obiektu budowlanego? Czy jest elementem wyposażenia kotłowni i może być ujęty w książce obiektu budowlanego budynku kotłowni?

 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w art. 3:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

W świetle powyższego artykułu kotłownia wraz z kominem stalowym zlokalizowanym na oddzielnym fundamencie jest jednym obiektem budowlanym i nie wymaga oddzielnej książki obiektu budowlanego. Komin, pomimo że jest na oddzielnym fundamencie, jest częścią instalacji technicznej kotłowni i powinien być wpisany do książki obiektu budynku kotłowni, w której należy określić warunki przeglądów obiektu wraz z kominem.

Bardziej precyzyjne określenie dotyczące kotłowni wraz z instalacją kominową znajduje się w art. 3 pkt 9, według którego, gdy mowa o:

9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Analizując przywołany przepis Prawa budowlanego należy jednoznacznie określić, że kotłownia osiedlowa, o której pisze czytelnik, nie może funkcjonować bez instalacji kominowej ani też instalacja kominowa nie może być w tym przypadku oddzielnym obiektem budowlanym wymagającym oddzielnej książki obiektu budowlanego. Reasumując, instalacja kominowa zlokalizowana przy kotłowni osiedlowej musi być wpisana do książki obiektu budowlanego kotłowni.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.