Concrete – the world’s number one building material

12.04.2013

Posłuchaj: Pobierz:

The answer is simple. First of all, concrete is easily accessible and can be produced almost everywhere. Secondly, it is characterized by exceptional durability. Last but not least, it is a versatile material that, thanks to the complexity and diversity of its composition, takes on various properties and thus gives an infinite number of potential uses in the construction industry.

WHAT IS CONCRETE MADE OF?

Concrete is basically a mixture of several ingredients, including cement, being a binding agent, water, sand as well as fine and coarse aggregate, mostly of natural origin. To obtain the specified physical or chemical properties of concrete, chemical admixtures, mineral additives and reinforcements are also added (i.e. superplasticizers, stabilizers, air entrainers, set accelerating or retarding admixtures, etc.). After combining the above components in the appropriate ratio, the concrete mixture should meet the desired requirements on the strength, shrinkage, and other performance parameters.

WHAT ARE DIFFERENT TYPES OF CONCRETE?

Concrete can be classified in many ways, for instance:

– according to the density of the material: standard concrete made with natural aggregate, heavyweight concrete and lightweight concrete produced with expanded clayor other lightweight artificial aggregates;

– according to its function: structural concrete, insulation concrete.

Of course, depending on the specified properties, there is whole range of different concrete types such as fiber-reinforced concrete, waterproof concrete, self-compacting concrete, architectural concrete, pervious concrete, high-performance concrete and many others.

It is worth mentioning that the qua­lity of concrete, judged mainly by its compressive strength,usually results from the strength of the cement and aggregate used, the graintype, the production and compaction process  and the appropriate curing.

IS CONCRETE “GREEN”?

Concrete is mostly considered as a fairly eco-friendly material, as it is totally recyclable and its production often involves using various industrial by-products. Yet, one needs to remember that almost 30 billion tons of concrete are manufa­ctured globally each year. It is estimated that the worldwide cement production is responsible for up to 5–10% of the worldwide CO2 emissions. Regar­ding this, it is important to focus on sustainable development issues in the concrete technology. The scientists at the Massachusetts Institute of Technology are working hard to further improve concrete’s efficiency. Having examined the so-called DNA of concrete, they managed to invent a stronger, greener and more durable material, predicted to last around 20 000 years, as opposed to 100 for traditional concrete.

Magdalena Marcinkowska

GLOSSARY:

resistant – odporny

composite material – materiałkompozytowy, kompozyt

durability – wytrzymałość

versatile – uniwersalny

binding agent – spoiwo

fine aggregate – kruszywo drobne

coarse aggregate – kruszywo grube

chemical admixtures – domieszki chemiczne

mineral additives – dodatki mineralne

reinforcement – tu: zbrojenie

air entrainers – domieszki napowietrzające

set/hardening accelerating admixtures – domieszki przyspieszające wiązanie

set/hardening retarding admixtures – domieszki opóźniające wiązanie

in the appropriate ratio – w odpo­wiednim stosunku/proporcji

concrete mixture – mieszanka betonowa

shrinkage – kurczenie się

expanded clay – keramzyt

fiber-reinforced concrete – fibro­beton, włóknobeton, beton ze zbrojeniem rozproszonym

self-compacting (also self-consolidating) – samozagęszczalny

high-performance concrete – beton wysokowartościowy/wysokowytrzymałościowy

compressive strength (also: compression strength) – wytrzymałość na ściskanie

grain – tu: uziarnienie

curing (also maintenance) – pielęgnacja

to estimate – szacować

efficiency – tu: wydajność,współczynnik wydajności

© Roman Milert – Fotolia.com

Tłumaczenie

Beton – numer jeden na świecie wśród materiałów budowlanych

Beton to zdecydowanie najbardziej popularny, a przy tym bardzo odporny i trwały kompozyt, wykorzystywany na całym świecie do budowy podstawowych elementów budynku (fundamentów, ścian, podłóg), nawierzchni drogowych, mostów, pasów startowych, a także wielu innowacyjnych i odważnych konstrukcji architektonicznych. Stosowanie betonu stało się normą XX wieku, a dzisiaj jest prawie tak powszechne jak zużycie wody na świecie. Co takiego specjalnego jest więc w tym dobrze znanym nam materiale budowlanym?

Odpowiedź jest prosta. Przede wszystkim beton jest łatwo dostępny i może być produkowany niemal wszędzie. Po drugie odznacza się wyjątkową wytrzymałością. Wreszcie jest to uniwersalny materiał, który – dzięki swej złożoności i zróżnicowaniu zawartych w nim składników – przybiera różne właściwości, a tym samym daje niezliczone możliwości zastosowania w budownictwie.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ BETON?

Beton to właściwie mieszanka kilku składników: cementu będącego spoiwem, wody, piasku oraz drobnego i grubego kruszywa najczęściej pochodzenia naturalnego. Aby uzyskać określone właściwości fizyczne i chemiczne betonu, dodaje się do niego również domieszki chemiczne, dodatki mineralne oraz zbrojenia (np. superplastyfikatory, stabilizatory, domieszki napowietrzające, przyspieszające lub opóźniające wiązanie). Po połączeniu powyższych składników w odpowiednich proporcjach, mieszanka betonowa powinna spełniać założone wymagania co do jej wytrzymałości, kurczenia się i innych parametrów.

JAKIE RODZAJE BETONU WYRÓŻNIAMY?

Beton może być klasyfikowany na wiele sposobów, na przykład:

– ze względu na gęstość objętościową zastosowanego materiału: beton zwykły wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych, beton ciężki i beton lekki produkowany z keramzytu lub innych sztucznych kruszyw lekkich;

– ze względu na jego funkcję: beton konstrukcyjny, izolacyjny.

Oczywiście, w zależności od określonych właściwości, można wyróżnić całą gamę różnych typów betonu, dla przykładu: fibrobeton, beton wodoszczelny, samozagęszczalny, architektoniczny, jamisty, wysokowartościowy i wiele innych.

Warto wspomnieć, że klasa betonu, oceniana głównie poprzez wytrzymałość na ściskanie, zwykle zależy od wytrzymałości zastosowanego cementu i kruszywa, rodzaju uziarnienia, a także odpowiedniej pielęgnacji betonu.

CZY BETON JEST „ZIELONY”?

Beton uważany jest przeważnie za dość ekologiczny materiał, jako że całkowicie nadaje się do recyklingu, a do jego produkcji często wykorzystuje się różne odpady przemysłowe. Trzeba jednak pamiętać, że na świecie wytwarza się rocznie prawie 30 bilionów ton betonu. Szacuje się, że światowa produkcja betonu jest odpowiedzialna za ok. 5–10% emisji CO2 na świecie. W związku z tym warto skupić się na idei zrównoważonego rozwoju w technologii betonu. Naukowcy z Instytutu Technologii w Massachusetts ciężko pracują nad poprawą wydajności betonu. Po zbadaniu tak zwanego DNA betonu udało im się stworzyć mocniejszy, bardziej ekologiczny i trwalszy materiał, który – jak przewidują – może przetrwać około 20 tys. lat, w przeciwieństwie do 100 lat dla betonu tradycyjnego.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.