Civil Engineer – what does it mean? (new)

23.02.2007

When you hear the question what do you do for a living?, can you say something more besides I’m a civil engineer, which might sound a bit enigmatic for those of us who are not cognoscenti?

Czy potrafisz opowiedzieć po angielsku o dziedzinie, którą się zajmujesz, w sposób interesujący a jednocześnie przystępny? Poniżej przedstawiamy zapis rozmowy pomiędzy inżynierem Davidem Rosenbergiem a dziennikarzem Simonem Furiano na temat pochodzenia i znaczenia dziedziny określanej angielskim civil engineering oraz jej zastosowań, zarówno tradycyjnych jak i nowych.

Czy potrafisz zdecydować, gdzie w rozmowie powinny znaleźć się następujące jej fragmenty?

a)… solves problems related to human health and medicine, including fabrication of artificial  tissue and organs… – rozwiązuje problemy związane ze zdrowiem i medycyną, włączając w to wytwarzanie sztucznych tkanek i organów
b)… for military purposes, connected with armaments and defenses (fortifications, cannons etc.) … – dla celów wojskowych, związanych z uzbrojeniem i obronnością (fortyfikacje, działa itp.)
c)… properties of the local soil and underground water …– własności lokalnej gleby oraz wód podziemnych
d)… planning, designing, construction  and maintenance of fixed structures or public works… – planowanie, projektowanie, budowa i konserwacja konstrukcji trwałych i obiektów użyteczności publicznej
e)… some failure …….– jakaś usterka
f)… the Leaning Tower of Pisa… – Krzywa wieża w Pizie
g)…bioengineering, rehabilitation of existing infrastructure, space structures engineering, project management, … – bioinżynieria, rehabilitacja istniejącej infrastruktury, inżynieria konstrukcji używanych w badaniach kosmicznych, zarządzanie projektem
h)… environmental, geotechnical engineering, transportation engineering, materials engineering, structural engineerin, hydro-engineering – inżynieria środowiska, geotechnika, inżynieria transportu, inżynieria materiałowa, inżynieria budownictwa, inżynieria wodna
i)… running water, electricity, gas supply, efficient transportation – 24 hours a day, 365 days a year – bieżąca woda, elektryczność, gaz (dokładnie: dostawy gazu), sprawnie działający transport, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
j)… tilt or even collapse  – przechylić się, a nawet runąć

David Rosenberg: First, why is the thing called so, I mean the word civil After allw końcu, przecież, we have civil lawkodeks cywilny and civil libertiesswobody obywatelskie and even
a civil warwojna domowa and a civil yearrok kalendarzowy, and of course a civil servanturzędnik państwowy. We can also act in a civil way. How to explain the word civil in the context of engineering?
Simon Furiano: It functions here as the antonym to military. The oldest engineering was just ……………Odpowiedź: wyrażenie B. A little later there appeared engineering dealing with civilian affairs. Now the term covers a broad spectrum, absorbing many military applications, too.
D: Unfortunatelyniestety wars are still part of civilization, aren’t they?
S: True, but I prefer to stress thatto prawda, wolę jednak podkreślać, że civil engineering has a direct and beneficial impact on our everyday life.
D: But civil engineering appears to refer to many different professions. Could you explain the term precisely?
S: It wouldn’t be easy as the term itself is not precise. It’s rather an umbrella term for many engineering specialisations. All of them, however, involve ……………Odpowiedź: wyrażenie D Civil engineering in all its functions makes the world we live in safer and more comfortable. More agreeable, let’s say.
D: How does civil engineering contribute to this fortunate effect?
S: Our world is full of things we take for granted rzeczy, które przyjmujemy za coś naturalnego, oczywistegobecause we are used to them and because they work, such as …………… Odpowiedź: wyrażenie IAll those modern conveniences are products of civil engineering.
D: And so are power plants, water intakes, bridges, oil-rigs,
I suppose?sądzę, przypuszczam; tu: jak sądzę
S: Yes, exactlydokładnie tak so. And many others: railroads, waterways, tunnels, dams, airports, ports, sewage systems, all this powerful infrastructure that supports our daily life. It usually works so smoothly we don’t even notice it exists. Only when ……………Odpowiedź: wyrażenie E occurs we become aware of the existence of these structures. And maybe we start to get interested in how they work.
D: Which sub-disciplines make up the whole thing?
S: Let’s mention the traditional areas of engineering: …………… Odpowiedź: wyrażenie H
D: What’s behind the term za; co kryje się za terminemgeotechnical?
S: Nearly all civil engineering structures are based upon the ground: ……………Odpowiedź: wyrażenie C must be thoroughly examined, focusing on their relation to an engineering project. All types of forces occurring within any structure must be carefully studied. Error at this stage can cause the structure ……………Odpowiedź: wyrażenie J In Europe we’ve got a good example of poor geotechnical engineering: ……………Odpowiedź: wyrażenie F
D: It means a civil engineer must have a very wide knowledge…
S: It’s true, but, as it’s also true, he doesn’t work alone. In the modern world all big projects must be implemented by multi-disciplinary teams of many specialists – the times of lonely inventors are gone.
D: You have mentioned some traditional areas of civil engineering. Are there any modern ones?
S: Certainly. And still new ones are emerging. For example: ……………Odpowiedź: wyrażenie G
D: Oh, it’s quite impressiveoczywiście, z całą pewnością. Bioengineering in particular seems very intriguing. What is it all about?o co w tym wszystkim chodzi? na czym to polega?
S: To put it in a nutshell,mówiąc jak najprościej w (dużym) skrócie bioengineering ……………Odpowiedź: wyrażenie A
D: What’s the future of civil engineering?
S: Hard to saytrudno powiedzieć. Civil engineering is bound to expand. There’ll be still new perspectives. Peaceful, I hope.

Zwroty specjalistyczne – znajdź w tekście rozmowy angielskie odpowiedniki

bieżąca woda; running waterzastosowania; applicationselektrownia; power plantujęcie wody; water intaketama; dam kolej; railroadkanalizacja; sewage systemusterka; failurewłaściwości gleby; soil propertiesplatforma wiertnicza; oil rig nowoczesne udogodnienia; modern convenencieszbadany gruntownie; thoroughly examined

 Przetłumacz poniższe pytania

1. Czy ludzie interesują się inżynierią?Are people interested in engineering?

2. Jak realizuje się projekty budowlane?How are construction projects implemented?

3. Czy wojny są częścią cywilazcji?Are wars part of our civilisation?

4. Jak nazywa się inżynieria związana z medycyną?How is engineering related to medicine called?

5. Jak to funkcjonuje?How does it function?

6. Czy inżynieria wpływa bezpośrednio na nasze codzienne życie?Does engineering have direct impact on our everyday life?

7. Czy inżynier pracuje sam?Does an engineer work alone?

8. Z kim pracuje inżynier?Who does an engineer work with?

9. Czy inżynieria jest skazana na rozwój?Is civil engineering bound to expand?

10. Jakie siły pojawiają się wewnątrz konstrukcji?What forces occur within a structure?

Odrobina teorii:  Pytania w Present Simple

DOMINIKA PALMOWSKA
Metodyk języka angielskiego, Szkoła Językowa „Bakałarz”

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.