Ciekawe debaty rzeczoznawców

03.06.2016

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” w Cedzynie.

Zastanawiamy się nad statusem rzeczoznawców, ich rolą oraz umocowaniem prawnym. Czy mają być włączeni do grona osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, czy wystarczają uprawnienia budowlane? Szukamy nowego rozwiązania, aby odejść od poprawiania dotychczasowych postanowień zawartych w prawie budowlanym, bo to nic dobrego nie przyniesie. Przyjęte rozwiązania powinny być dobre dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, a nie tylko dla rzeczoznawców – powiedział Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Dwugodzinne spotkanie ministra z uczestnikami XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” w podkieleckiej Cedzynie zamieniło się w merytoryczną dyskusję.

 

 

Rzeczoznawcy przedstawiali racje za podniesieniem autorytetu tej funkcji, uporządkowaniem spraw organizacyjnych, określeniem standardówi zasad. Minister potwierdzał należny szacunek dla rzeczoznawców z bogatym doświadczeniem zawodowym, którzy są autorytetami w branży. Jednocześnie przypominał, że nie można akceptować bylejakości, dlatego liczy na rzeczowe wnioski z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad nowym kodeksem budowlanym. Na bieżąco odpowiadał na liczne sugestie i propozycje zebranych. Podczas konferencji, w której uczestniczyło ponad 220 osób, omawiano warunki wykonywania funkcji rzeczoznawcy i zasady działalności, zagadnienia prawne, utrzymanie i diagnostykę budynków, obiektów mostowych i dróg, rozjazdów kolejowych dużych prędkości, problemy konstrukcji żelbetowych i stalowych, zagrożenia konstrukcji i awarie, modernizację budynków z wielkiej płyty. Sporo czasu poświęcono przykładowym ekspertyzom rzeczoznawców dotyczącym obiektów budowlanych.

 


Minister Tomasz Żuchowski

 

Sesje plenarne zainaugurował Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, który przedstawił warunki prawne wykonywania funkcji rzeczoznawcy. Konferencja po raz kolejny podejmuje temat właściwego funkcjonowania rzeczoznawcyczy ma on pozorować swą pracę. Mamy świetnie przygotowanych rzeczoznawców, ale są też tacy, którzy po przejściu na emeryturę tracą kontakt z budownictwem, po czasie przypominają sobie o nim i uważają, że mogą być nadal rzeczoznawcami. Na to zgody nie ma i być nie może – powiedział prezes A. Dobrucki.

Patronem honorowym konferencji była Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a wsparcia udzieliły izby: małopolska, mazowiecka, śląska i świętokrzyska. Jednym z referentów był dr Jacek Szer, p.o. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organizatorami konferencji byli: Politechnika Świętokrzyska oraz oddział kielecki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Andrzej Orlicz

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in