Choosing a house design

04.05.2021

Posłuchaj: Pobierz:

– How’s your house construction going? We agreed that I would provide the construction supervision of your project, that’s why I am asking.

– I remember but it will take a while. I think we can come back to the topic in about 2 months. Now I’m dealing with paperwork, but everything is on track.

– What stage are you at?

– I have undertaken a geotechnical site investigation. I’m glad because I don’t have to worry about a high groundwater table. There is no groundwater even at a depth of 5 m. In addition, no made ground was encountered on the plot during the research. The soil is native and meets the strength conditions.

– I guess you’ve also got zoning conditions and a base map for design purposes.

– I‘ve just received them today and I’m looking for a good design. My dream is to have an individual design, but this will probably take a long time and will cost a lot. What do you think about it? Perhaps you could advise me. I’m not sure if the standard design meets my expectations.

– Whether it meets your expectations, I dont know. But it will definitely speed up the process a lot. All you need is to choose a ready-made design from a catalogue and adapt it to the conditions of your plot.

– Who can perform such an adaptation?

– An adaptation designer who has appropriate qualifications and is a member of the chamber of architects or the chamber of civil engineers. It is him who takes responsibility for changes made to the design. He also prepares the plan and description of site development.

– What adjustments can be made to the design?

– The author of the design provides the list of permitted changes. These include, for example, window and door openings, materials or functions of the rooms. Other non-standard changes should be submitted for approval by the design author.

– I see. Could you do such design adaptation for me?

– Apart from a construction licence, I also hold a design licence.

– When could you do it for me?

– It depends on when you provide me with your chosen design and other necessary documents.

– I’m just missing the design.

– As soon as I receive the documents from you, I need about 2 weeks to apply for a building permit. It would be good for you to authorize me to represent you before the construction authorities that issue the permit. I think it will be possible to arrange it within 30 days. Then, you can plan to commence the works.

 

Wybór projektu domu

– Cześć. Jak tam budowa twojego domu? Pytam, bo umawialiśmy się, że wezmę nadzór kierownika budowy.

– Pamiętam, ale to jeszcze potrwa. Myślę, że możemy wrócić do tematu za ok. 2 miesiące. Załatwiam jeszcze sprawy papierowe, ale wszystko jest na dobrej drodze.

– Na jakim jesteś etapie?

– Wykonałem badania geotechniczne gruntu. Jestem zadowolony, bo nie muszę się martwić wysokim poziomem wody gruntowej. Nie występuje nawet na głębokości 5 m. Poza tym badania wykazały, że na działce nie ma gruntów nasypowych. Grunt jest rodzimy i spełnia warunki wytrzymałościowe.

– Rozumiem, że posiadasz również warunki zabudowy oraz mapę do celów projektowych?

– Właśnie dziś je otrzymałem i szukam jakiegoś sensownego projektu. Marzy mi się projekt indywidualny, ale to zajmie chyba dużo czasu i będzie sporo kosztowało. Co ty o tym sądzisz? Może mi coś doradzisz. Nie jestem pewien, czy projekt typowy spełni moje oczekiwania.

– Czy spełni twoje oczekiwania – tego nie wiem. Na pewno bardzo przyspieszy proces. Wystarczy wybrać z katalogu gotowy projekt i zaadaptować go do warunków twojej działki.

– Kto może dokonać takiej adaptacji?

– Projektant adaptujący, który posiada odpowiednie uprawnienia i należy do izby architektów lub izby inżynierów budownictwa. To on bierze odpowiedzialność za zmiany dokonane w projekcie. Wykonuje też projekt oraz opis zagospodarowania terenu.

– Jakich zmian można dokonać w projekcie?

– Autor projektu podaje wykaz dopuszczalnych zmian. Są to zmiany dotyczące m.in. otworów okiennych i drzwiowych, materiałów lub funkcji pomieszczeń. Inne, niestandardowe zmiany powinny zostać przekazane do akceptacji przez autora projektu.

– Rozumiem. Czy ty mógłbyś wykonać dla mnie taką adaptację projektu?

– Tak. Oprócz uprawnień wykonawczych posiadam uprawnienia projektowe.

– W jakim terminie mógłbyś to dla mnie wykonać?

– To zależy, kiedy dostarczysz mi wybrany projekt oraz inne niezbędne dokumenty.

– Brakuje mi tylko projektu.

– Jak tylko otrzymam od ciebie dokumenty, potrzebuję ok. 2 tygodni,  aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Dobrze byłoby, żebyś upoważnił mnie do występowania w twoim imieniu przed organami budownictwa, które wydają pozwolenie. Myślę, że uda się je załatwić w ciągu 30 dni. Po tym terminie można planować rozpoczęcie robót.

 

Słowniczek/Vocabulary

design – projekt
site/construction supervision – nadzór budowlany
paperwork – papierologia
zoning conditions/land development
conditions – warunki zabudowy terenu
(base) map for design purposes – mapa do celów projektowych
individual (tailor-made) design – projekt indywidualny (szyty na miarę)
standard (ready-made) design – projekt typowy (gotowy)
plot (of land) – działka
adaptation designer – projektant adaptujący
appropriate qualifications – odpowiednie kwalifikacje
chamber of architects – izba architektów
chamber of civil engineers – izba inżynierów budownictwa
building permit – pozwolenie na budowę
site development plan – projekt zagospodarowania terenu
adjustment – modyfikacja/zmiana
construction licence – uprawnienia wykonawcze
design licence – uprawnienia projektowe

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

How’s (the construction) going? – Jak idzie (budowa)?
That’s why I’m asking. – Dlatego pytam.
It will take a while. – To potrwa.
We can come back to this topic (in 2 months). – Możemy wrócić do tego tematu (za 2 miesiące).
Everything is on track. – Wszystko jest na dobrej drodze.
I have just received them. – Właśnie je otrzymałem.
This will cost a lot. – To będzie sporo kosztowało.
Perhaps you could advise me. – Może mi coś doradzisz?
All you need is to (choose a ready-made design). – Wystarczy, że (wybierzesz gotowy projekt).
(The changes) should be submitted for approval. – (Zmiany) powinny zostać przekazane do akceptacji.
I’m missing (the design). – Brakuje mi (projektu).
You can authorize me to represent you before… – Możesz mnie upoważnić do reprezentowania ciebie przed…

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.