Budownictwo zrównoważone – projektowanie i realizacja

07.03.2024

Zaprojektowanie i wykonanie budynku spełniającego wymagania budownictwa zrównoważonego wymaga znajomości wielu zagadnień m.in. w zakresie budownictwa ogólnego, materiałów i instalacji budowlanych, architektury oraz ekologii. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz opracowano studium projektowe budynku jednorodzinnego wpisującego się w standard budownictwa zrównoważonego.

 

W pierwszej części artykułu („Inżynier Budownictwa” nr 12/2023) przedstawiono ogólne założenia dla budownictwa zrównoważonego w aspekcie wymagań prawnych. Natomiast ta część pracy poświęcona jest analizie rozwiązań materiałowych i technicznych budynków zrównoważonych oraz prezentacji przykładowych projektów zrównoważonych budynków jednorodzinnych. Założenia tego rodzaju budownictwa stanowią wyzwania dla projektantów, wykonawców i użytkowników.

Budynki zrównoważone

Rys. 1. Wielokryterialny dobór rozwiązań materiałowych dla budynków zrównoważonych (opracowanie autorów na podstawie [1, 4])

Budynki zrównoważone – rozwiązania materiałowe i techniczne

Rozwój materiałów budowlanych spełniających wymagania budownictwa energooszczędnego lub pasywnego jest bardzo intensywny. Poszukuje się wyrobów trwałych, estetycznych, o optymalnych parametrach cieplnych i wilgotnościowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz na rys. 1 przedstawiono wielokryterialny dobór rozwiązań materiałowych i technicznych dla budynków zrównoważonych.

Na rys. 2 i fot. 1–2 pokazano przykładowe rozwiązania materiałowe i techniczne, które wpisują się w standard budownictwa zrównoważonego.

 

Budynki zrównoważone

Rys. 2. Odwrócony układ warstw dachu zielonego. Fot. 1. Dach bagienny na szkole w Markach [2]. Fot. 2. Zielona ściana Centrum sztuki i kultury w Madrycie [3]

 

W dalszej części artykułu:

Przykładowe studium projektowe zrównoważonego budynku jednorodzinnego

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 2/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”

 

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ
Politechnika Bydgoska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Patrycja Podworska
Politechnika Bydgoska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Robert Małkowski
Politechnika Bydgoska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

Rys. 2. autora

 

Literatura
1. R. Małkowski, Studium projektowe budynku jednorodzinnego w świetle wymagań budownictwa zrównoważonego, praca dyplomowa magisterska
napisana pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Bydgoszcz 2023.
2. https://biobasen.pl/dachy-bagienne/ (dostęp: 13.12.2023 r.).
3. https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/madrid/caixa-forum-madrid (dostęp: 13.12.2023 r.).
4. P. Podworska, Analiza porównawcza parametrów technicznych budynku z uwzględnieniem wymagań budownictwa zrównoważonego, praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2023.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in