Budowa S7 na Mazowszu

18.09.2017

Rozstrzygnięty został przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Mława–Strzegowo. Najkorzystniejszą ofertę z cenę 446,2 mln zł złożyło konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure SA z Warszawy oraz PORR Bau GmbH z Wiednia.

 

Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawcy na etapie składania ofert mogli zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy, jednak nie krótszym niż 34 miesiące. Wszyscy składający oferty zadeklarowali 34-miesięczny okres wykonania zadania. Trzecim kryterium oceny ofert był okres gwarancji. Każdy ze startujących w przetargu zaoferował 10-letnią gwarancję jakości wykonanych robót.

 

 

Odcinek Mława–Strzegowo to kolejny z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego przygotowywanych do przebudowy przez olsztyński oddział GDDKiA. W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięty został przetarg na budowę odcinka S7 Napierki–Mława.

Inwestycję obejmującą budowę 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki–Mława (ok. 14 km), Mława–Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo–Pieńki (ok. 22 km), Pieńki–Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla całego zadania.

Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in