Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Uprawnienia a specjalność

23.01.2010

Odpowiada dr Joanna Smarż – główny specjalista Krajowego Biura PIIB.
 

Na forum internetowym www.inzynierbudownictwa.pl pojawiły się zastrzeżenia, że uprawnienia budowlane w swojej treści nie zawierają odniesienia do specjalności, w której osoba posiadająca uprawnienia może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 
Zdaniem piszących w uprawnieniach jest mowa wyłącznie o upoważnieniu do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektu budowlanego, a nie w odniesieniu do konkretnej specjalności, np. w odniesieniu do konstrukcji obiektu budowlanego. Powyższe zauważane jest jako precedens.
Z przedstawionym powyżej poglądem nie można się jednak zgodzić. Specjalności, w jakich można uzyskać uprawnienia budowlane, ustawodawca określił w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Konkretyzacją zakresu uprawnień uzyskiwanych w powyższych specjalnościach są przepisy rozporządzenia MTiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.). Przywołane przepisy określają zakres uprawnień bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie.
Rzeczą oczywistą jest, że skoro ustawodawca pisze: Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, to miał na myśli projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej.
Natomiast pisząc: Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu, ustawodawca miał na myśli projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej itd.
W ten sposób zdefiniowane zostały zakresy wszystkich dziewięciu specjalności uprawnień budowlanych. Ponadto poszczególne przepisy od § 16 do § 24 ww. rozporządzenia, określające zakres specjalności, na samym wstępie wskazują, o jakiej specjalności jest mowa w danym miejscu. Zatem sama nazwa specjalności wskazuje obszar budownictwa, w którym osoba posiadająca uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Odmienne odczytywanie tak sformułowanych zapisów prowadziłoby do błędnych wniosków i całkowitego chaosu w nadawanych uprawnieniach budowlanych. Nie jest to też żaden precedens, ale sposób określania zakresu uprawnień budowlanych, który funkcjonuje już wiele lat i nie budził dotychczas wątpliwości.
Takie też zapisy, zgodnie z brzmieniem obowiązującego rozporządzenia, umieszczane są każdorazowo w treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
Jednocześnie należy nadmienić, że osoby posiadające uprawnienia budowlane powinny znać dokładny ich zakres, ponieważ przekroczenie zakresu uprawnień podlega m.in. odpowiedzialności zawodowej z art. 95 pkt 2 oraz odpowiedzialności karnej z art. 91 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.
W związku z powyższym w przypadku wątpliwości co do zakresu posiadanych uprawnień budowlanych należy zgłosić się do okręgowej komisji kwalifikacyjnej w celu ich wyjaśnienia.
 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube