Bezpieczniej na obwodnicy Skawiny

26.05.2017

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycyjny dla obwodnicy Skawiny (woj. małopolskie).

Chodzi o dostosowanie I odcinka obwodnicy Skawiny do parametrów klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) poprzez wybudowanie ronda turbinowego na skrzyżowaniu obwodnicy i ulicy Krakowskiej.

Budowa obwodnicy Skawiny obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowania i włączenie pierwszego odcinka do realizowanej drogi krajowej nr 44. Wybudowany w 2006 r. przez gminę Skawina odcinek jest drogą podporządkowaną do DK 44. Zmiana przebiegu DK 44 wymaga zmiany organizacji ruchu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że niezbędne jest przebudowanie istniejącego skrzyżowania na rondo trójwlotowe.

Dzięki tej inwestycji ruch na obciążonej DK 44 (ponad 20 tys. pojazdów na dobę), która obecnie przechodzi przez centrum miasta, radykalnie się zmniejszy.

 

Mapka orientacyjna obwodnicy Skawiny

 

GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą w formule „projektuj i buduj” w sierpniu 2016 r. Zakończenie robót i oddanie ronda do ruchu przewiduje się w maju 2018 r. Szacunkowy koszt budowy całego obejścia wynosi 65,7 mln zł.

 

Źródło: MIiB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in