Baustellentransport

06.02.2017

Auf jeder Baustelle ist der Transport von Gütern ein großes Problem. Das Ziel einer guten Organisation des Baustellenverkehrs ist die Vermeidung von Störungen und Behinderungen. Wichtig dabei ist der entsprechende Baustellentransport.

Man unterscheidet einen waagerechten und einen senkrechten Transport. Der senkrechte Transport erfolgt mit Hebezeugen (wie, zum Beispiel, der Fahrzeugkran, der Turmdrehkran, der Bauaufzug, die Hubarbeitsbühne, die Betonpumpe oder das Förderband). Der waagerechte Transport heißt die horizontale Beförderung von Baustoffen, Bauhilfsstoffen wie Schalungsteile, Baugeräte und so weiter zur und auf der Baustelle.

Die richtige Wahl, welches Transportgerät verwendet wird, hängt davon, welches Transportgut in welchen Mengen zu transportieren ist, von der Besonderheiten der Baustelle und beeinflusst maßgeblich die Kosten.

Schüttgüter wie Erdaushub, Kies, Sand, Schutt und Schotter  werden meistens mit Hilfe von Baustellenkippern transportiert,  Maschinen oder Bauteile, Bauhilfsstoffe mit Hilfe von Tiefladern. 

Beton, Mörtel und Asphalt sind sehr spezifische Baustoffe, die nach dem Transport mit den speziellen Baufahrzeugen verlangen. Für ihren Transport zur Baustelle, sowie für die Verarbeitung dient eine Reihe von Maschinen. Das sind Gussasphaltkocher, Straßenfräsen, Asphaltfertiger, Betonfertiger, Betonmischer,  Fahrmischer, Mörtelpumpen. Beim Transport von Beton und Asphalt ist die Zeit der Lieferung auch sehr wichtig. Falls ein Lkw im Stau steht, kommt der Einbau zum Erliegen und der zu stark abgekühltes Heißasphalt wird schon unbrauchbar. Auch beim Frischbeton ist die Problematik ähnlich.

Der Baustellentransport ist mit dem Baustellenverkehr eng verbunden. Das Arbeitsfeld, die Bauwege und die Baustraßen sind sehr wesentliche Elemente beim Betrieb einer Baustelle. Das Tempo der Bauarbeiten hängt unter anderen von der Anordnung dieser Elemente ab. Die Abläufe des Baustellenverkehrs werden schon im Rahmen der Arbeitsvorbereitung geplant und entsprechende Verkehrswege werden angelegt. Sehr wichtig ist in diesem Moment zu klären, ob die Zuwegung zur Baustelle für die Baufahrzeuge ausreicht. Ab und zu müssen Baufahrzeuge eine öffentliche Straße oder einen Fußweg überqueren. In diesen Fällen  muss  ein Schutzbelag aufgebracht werden, damit die schweren Baustellenfahrzeuge Gehwegplatten und  tiefer liegende Leitungen nicht  beschädigen. Eine weitere Frage ist, ob genügend Platz für die Beladung und Entladung der Baumaterialien und des Bodenaushubs vorhanden ist.

 

mgr germ., inż. ochr. środ. Inessa Czerwińska
dr inż. Ołeksij Kopyłow (ITB)

Rysunki autorki

 

Vokabeln:

der Asphaltfertiger- – rozściełacz asfaltu

der Bauaufzug-züge – podnośnik kolumnowy

der Baukran-e – żuraw budowlany

die Baustraße-n – droga tymczasowa

der Baustellenkipper- – wywrotka

der Bauweg-e – droga na placu budowy

die die Beladung-en – załadunek

die Betonpumpe-n – pompa betonu

der Betonmischer- – betoniarka

der Betonfertiger- – rozściełacz betonu

die Entladung-en – rozładunek

der Fahrmischer- – betoniarka-gruszka

das Fahrzeug-e – pojazd

der Fahrzeugkran-e – żuraw samojezdny

das Förderband-bänder – przenośnik taśmowy

der Gussasphaltkocher-köcher – kocioł do asfaltu

die Hubarbeitsbühne-n – podnośnik koszowy

die Leitungen-en – instalacje, przewody, linie

der Lkw-s von Lastkraftwagen – samochód ciężarowy

die Mörtelpumpe-n – pompa do zaprawy

der Muldenkipper- – wywrotka

die Straßenfräse-n – frezarka asfaltu

der Tieflader- – ciągnik siodłowy

das Transportgerät-e – urządzenie transportowe

der Turmdrehkran-e – żuraw wieżowy

überqueren – przejechać, przejść przez coś

 

 

Tłumaczenie

Transport na budowie

Transport ładunków jest dużym problemem na każdym placu budowy. Celem organizacji ruchu na budowie jest unikanie zakłóceń i utrudnień. Ważny przy tym jest odpowiedni środek transportu budowlanego.

Rozróżnia się transport poziomy i pionowy. Transport pionowy realizowany jest przez podnośniki ładunków (takie jak żuraw samojezdny, żuraw wieżowy, podnośnik kolumnowy, podnośnik koszowy, pompa betonu lub przenośnik taśmowy). Transport poziomy oznacza przemieszczenie w poziomie na budowę i na budowie materiałów budowlanych, pomocniczych materiałów budowlanych, takich jak części szalunkowe, maszyn budowlanych i tak dalej.

Od ładunku i jego ilości, od właściwości  placu budowy zależy  właściwy wybór, jaki transport zostanie użyty,  co znacząco wpływa na koszty.

Materiały sypkie, takie jak ziemia z wykopów, żwir, piasek, gruz i tłuczeń, są zwykle transportowane za pomocą wywrotek, urządzenia lub elementy budowlane, pomocnicze materiały budowlane – za pomocą niskopodłogowych ciągników siodłowych.

Beton, zaprawa i asfalt są bardzo specyficznymi materiałami budowlanymi, których transport wymaga specjalnych pojazdów budowlanych. Do ich przetransportowania na miejsce oraz do przetwarzania służy szereg pojazdów. Są to kotły do asfaltu, frezarki asfaltu, rozściełacze asfaltu, rozściełacze betonu, betonomieszarki, betoniarki (gruszki), pompa do zaprawy. Podczas transportu betonu i asfaltu również czas dostawy jest bardzo ważny. Jeśli samochód utknął w korku, układanie nawierzchni  zostaje zatrzymane i zbyt schłodzony, płynny asfalt jest już niezdatny do użytku. Również ze świeżym betonem jest podobny problem.

Transport budowlany jest ściśle związany z ruchem na budowie. Powierzchnia robocza, drogi na placu budowy i drogi tymczasowe są niezbędnymi elementami funkcjonowania placu budowy. Tempo budowy zależy m.in. od zarządzania tymi elementami. Już w ramach przygotowań do pracy jest planowany przebieg ruchu na budowie oraz wytyczane są odpowiednie szlaki komunikacyjne. Jest bardzo ważne, aby w tym momencie wyjaśnić, czy drogi dojazdowe do budowy wystarczają dla pojazdów budowlanych. Zdarza się, że pojazdy budowlane muszą przejechać przez drogę publiczną lub chodnik. W tych przypadkach muszą być położone powłoki ochronne, żeby ciężkie pojazdy budowlane nie uszkodziły płyty chodnikowej i położonej  głębiej sieci uzbrojenia terenu. Następną kwestią jest to, czy jest wystarczająco dużo miejsca do załadunku i rozładunku materiałów budowlanych oraz wydobytej ziemi.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in