BASF Spółką Europejską

15.01.2008

Wczoraj, wraz z wpisaniem do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Ludwigshafen, oficjalnie zakończył się proces przekształcania BASF Aktiengesellschaft w Spółkę Europejską (Societas Europaea, SE).

Od 14.01.2008 roku spółka występuje pod firmą BASF SE. Procedura przekształceniowa trwała zatem niecały rok. Walne Zgromadzenie podjęło 26 kwietnia 2007 roku uchwałę o przekształceniu w SE a w połowie listopada 2007 roku zawarto z przedstawicielami pracowników wymagane w przypadku SE porozumienie regulujące kwestie udziału pracowników w zarządzaniu. 5 grudnia 2007 roku nowo ukonstytuowana Rada Nadzorcza BASF SE powołała członków Zarządu BASF SE. Nowy numer rejestru handlowego brzmi HRB 6000.
W trakcie uroczystości w Sądzie Rejonowym w Ludwigshafen wiceprezes Zarządu BASF SE, Eggert Voscherau podziękował wszystkim osobom uczestniczącym za dobrą współpracę: „Dla firmy BASF, jej pracowniczek i pracowników dzisiejszy dzień jest historyczny. Jako pierwsze przedsiębiorstwo w naszej branży realizujemy w życiu myśl europejską również poprzez naszą formę prawną. Jednocześnie umacniamy uczestnictwo europejskich pracobiorców w Grupie BASF i ulepszamy nasz kodeks Corporate Governance.“
Rada Nadzorcza BASF SE składa się od tej pory z dwunastu członków: sześciu udziałowców i sześciu przedstawicieli pracowników. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej potrwa do Walnego Zgromadzenia w roku 2009. Jednocześnie przy BASF SE utworzone zostaje nowe europejskie przedstawicielstwo pracownicze: „BASF Europa Betriebsrat“ (Rada Zakładowa BASF Europa). Będzie ono liczyć 23 członków z dwunastu krajów europejskich. Siedzibą BASF SE pozostaje Ludwigshafen.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in