Badania archeologiczne na S7 odcinek Napierki-Płońsk

07.06.2019

Zostaną przeprowadzone ratownicze badania archeologiczne na S7 na odcinku Napierki–Płońsk, na którym trwają prace budowlane.

 

 

Badania archeologiczne na S7 będą prowadzone na ośmiu stanowiskach zlokalizowanych w okolicach miejscowości Pepłowo, Nowa Wieś, Wola Dłużniewska, Dłużniewo, Ćwiklinek, Cieciórki, Mdzewo i Kuklin. Wytypowano je na podstawie uprzednich badań powierzchniowych. Każde stanowisko ma powierzchnię nie większą niż 40 arów. Wykopaliska potrwają od 15 do 20 dni od dnia przekazania terenu w zależności od stanowiska. Następnie archeolodzy będą mieli 12 miesięcy na opracowanie wyników prac archeologicznych dla poszczególnych stanowisk.

Wykonawcą badań archeologicznych na S7 zostało konsorcjum firm: APB THOR Sp. z o.o. w Gnieźnie, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska w Zielonej Górze. Maksymalny koszt badań ustalony został na poziomie 36,1 tys. zł brutto.

 

 

Budowa drogi ekspresowej S7 Napierki–Płońsk to inwestycja obejmującą budowę 71 km drogi S7. Zadanie zostało podzielone na cztery odcinki realizacyjne: Napierki–Mława (ok. 14 km), Mława–Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo–Pieńki (ok. 22 km), Pieńki–Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Obecnie toczy się procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

 

Źródło: GDDKiA

 

Polecamy też: Budownictwo drogowe – nowe technologie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in