Autostrada A1 Włocławek – Kowal otwarta

12.05.2014

Kierowcy mogą już korzystać z ostatniego 19-km odcinka autostrady A1 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Udostępnienie trasy od Włocławka do Kowala umożliwia podróżowanie bez przeszkód autostradą z Gdańska do Łodzi.

Do wakacji nadal będą kontynuowane prace m.in.: na drogach lokalnych, serwisowych i Miejscach Obsługi Podróżnych. Obecnie MOP-y od Torunia do Kowala nie są jeszcze udostępnione, niemniej jednak będą one podlegały procedurze odbiorowej już od maja bieżącego roku.

Na udostępnionym odcinku autostrady A1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła pilotażowy program dostosowania oznakowania autostradowego do standardów europejskich. Węzły drogowe otrzymały numerację i nowe nazewnictwo (węzeł nr 12 – Czerniewice, nr 13 – Ciechocinek, nr 14 – Włocławek Północ, nr 15 – Włocławek Zachód). Dodatkowe tablice drogowskazowe wraz ze strzałkami zostały rozmieszczone nad właściwymi pasami ruchu.

 

 

Autostrada A1 stanowi alternatywne połączenie dla drogi krajowej nr 91 (była DK1) pełniącej kluczową rolę dla transportu zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Budowę autostrady A1 od Czerniewic do Kowala realizowano z myślą o ochronie środowiska naturalnego. W związku z tym zaprojektowano i wykonano szereg urządzeń mających na celu ochronę fauny i flory.

Warto również zauważyć, że w trakcie 14 lat badań archeologicznych (poprzedzających budowę całej A1 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) osiągnięto oszałamiające wyniki wykopaliskowe. Odkryto 80 tys. obiektów archeologicznych i znaleziono prawie 2,5 mln zabytków, m.in. grobowce, monety, biżuterię, pozostałości po pradziejowych osadach, a także fragmenty uzbrojenia, w tym miecze, noże i groty strzał. Przeprowadzone badania pozwoliły poznać szeroki kontekst znalezisk nie tylko w ramach pojedynczych stanowisk, lecz także w aspekcie relacji osadniczych o charakterze makroregionalnym, a nawet ogólnoeuropejskim.

 

 

Wartość umowy (podpisanej 03.04.2013) na kontynuację budowy autostrady A1 od Czerniewic do Kowala:

Odc. I i II (Czerniwice- Odolion, Odolion – Brzezie) – ponad 450 mln zł brutto

Odc. III (Brzezie – Kowal) – ponad 608 mln zł brutto

Dane techniczne odcinka A1 Czerniewice – Kowal:

– 58 obiektów inżynierskich

– ponad 200 km barier

– 120 km ogrodzeń i siatek ochronnych

– 74 zbiorników retencyjnych

– ponad 20 km ekranów akustycznych

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Źródło: GDDKIA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in