Asfalty HiMA – trwalsze i tańsze drogi?

20.02.2021

Asfalty HiMA wykorzystane w konstrukcji nawierzchni dróg przyczynią się do ich trwałości oraz mniejszych kosztów ich wykonania i utrzymania – dowiódł projekt badawczy.

 

Asfalty HiMA

 

Asfalty HiMA (ang. Highly Modified Asphalt) były przedmiotem prac badawczych w ramach projektu „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. Umowę na realizację tego projektu podpisały w październiku 2019 roku: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz spółki Budimex, Grupa LOTOS i ORLEN Asfalt.

Badania potwierdziły pozytywny wpływ asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami, czyli tzw. asfaltów HiMA, na właściwości funkcjonalne i trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej. W trakcie projektu opracowano propozycję nowych wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w podbudowie, oszacowano koszty budowy, utrzymania i eksploatacji dróg oraz określono wskaźniki oddziaływania na środowisko nawierzchni asfaltowej, w której zostały zastosowane asfalty HiMA. Tym samym dowiedziono, że proponowane rozwiązania wpływają znacząco na wydłużenie cyklu życia nawierzchni oraz zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania dróg. W najbliższych miesiącach partnerzy projektu planują wykonanie odcinka próbnego z zastosowaniem zaproponowanych w pracy rozwiązań.

 

Asfalty HiMA

 

– W zakres zrealizowanej pracy wchodziły badania laboratoryjne, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia i zaawansowane procedury badawcze mieszanek mineralno-asfaltowych. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykonane analizy potwierdziły istotne wydłużenie trwałości nawierzchni, poprawę odporności na czynniki klimatyczne i obciążeniowe projektowanej konstrukcji nawierzchni, gdzie w podbudowie asfaltowej zostanie wykorzystany asfalt wysokomodyfikowany HiMA. Nawierzchnie będą w stanie przejąć istotnie większy ruch drogowy niż przewidziany dla typowych nawierzchni, co pozwoli dłuższej je eksploatować niż typowo projektowane nawierzchnie. Wydłużenie trwałości nawierzchni asfaltowych może dojść nawet do 50 lat. Nowe nawierzchnie z podbudową asfaltową z asfaltem HiMA mogą być wykorzystywane w projektowaniu nawierzchni głównych dróg tranzytowych w obszarach poza miejskich i miejskich. Zaletą nowych rozwiązań jest ograniczenie remontów i zabiegów utrzymaniowych tylko do górnych warstw nawierzchni, bez konieczności ingerencji w podbudowę asfaltową. Przyczyni się to do znacznego ograniczenia nakładów finansowych na utrzymanie dróg oraz zmniejszenie utrudnień w ruchu drogowym i poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg – opowiada prof. Piotr Jaskuła z Politechniki Gdańskiej.

 

Asfalty HiMA

Badania MMA w SPT

 

Docelowym wynikiem przeprowadzonej pracy badawczej są karty katalogowe zawierające gotowe rozwiązania konstrukcji nawierzchni podatnych z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA. Zostaną one włączone do „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” z 2014 roku, który jest powszechnie stosowany przez projektantów dróg przy doborze właściwych rozwiązań technologicznych. W tym celu karty przekazano już Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Katalog zawiera rozwiązania zaakceptowane przez GDDKiA, ale opisane w nim konstrukcje bazowały dotąd na zastosowaniu jedynie asfaltów drogowych (niemodyfikowanych) oraz asfaltów modyfikowanych klasyczną ilością polimeru. Dodanie nowych kart katalogowych ma się przyczynić do udostępnienia i rozpropagowania rozwiązań z asfaltami wysokomodyfikowanymi HiMA wśród projektantów oraz wykonawców.

 

Czytaj także: Samonaprawialne mieszanki mineralno-asfaltowe

Ciche nawierzchnie asfaltowe sposobem na obniżenie kosztów budowy i utrzymania dróg

Nawierzchnie bitumiczne – przyczyny pęknięć, naprawa

 

 

Sprawdź: Produkty budowlane

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.