ARP Budownictwo – jak prefabrykacja zmienia oblicze branży budowlanej?

Artykuł sponsorowany

07.02.2024

Wzrost zainteresowania technologią budownictwa prefabrykowanego odgrywa coraz większą rolę w procesie projektowania i realizacji inwestycji, zarówno tych przemysłowych, jak i użyteczności publicznej. Ponownie, po wielu latach, wraca także w łaski inwestorów realizujących projekty mieszkaniowe. Jednym z kluczowych czynników, który determinuje ten stan, jest permanentny problem braku wykwalifikowanych pracowników na budowach. Nowoczesna technologia pozwala nie tylko optymalizować zasoby ludzkie i zużycie surowców, ale także znacznie wpływa na skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz zmniejsza oddziaływanie branży na środowisko naturalne. Jak rozwiązania proponowane przez ARP Budownictwo mogą wspierać zrównoważoną transformację sektora budowlanego? Oto kilka kluczowych aspektów, które warto poznać w tym zakresie.

Zrównoważone budownictwo z myślą o przyszłości

Sytuacja geopolityczna w dużym stopniu wpływa na wzrost cen surowców energetycznych, a co za tym idzie, cen samej energii. Jednocześnie eksperci branżowi od wielu lat ostrzegają przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, co wywiera bezpośredni wpływ na prawne i techniczne aspekty związane z realizacją inwestycji. Zwiększa się również świadomość społeczna w tym zakresie, co powoduje, że inwestorzy przykładają coraz większą uwagę nie tylko do cen usług czy materiałów budowlanych, ale również do ich pochodzenia czy sposobu wytwarzania. Kwestie związane z dekarbonizacją, gospodarką niskoemisyjną i redukcją odpadów, a także optymalizacją zużycia surowców, nabierają coraz większego znaczenia. Preferowane są te działania, które przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej pozostawiają najmniejszy ślad węglowy. Od kilku lat w branży nieruchomości obserwowany jest rosnący trend dokonywania specjalistycznej oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju. Oceniana jest m.in. jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczna, dostępność środków transportu miejskiego, wykorzystane materiały budowlane, zarządzanie eksploatacją budynku, gospodarką wodną i odpadami. Oceniany budynek uzyskuje certyfikat, np. BREEAM.
ARP Budownictwo podąża za tymi trendami. Jako producent elementów prefabrykowanych wykorzystuje nowoczesne technologie optymalizacji, zaś jako generalny wykonawca – oferuje usługi zapewniające inwestorom możliwość uzyskania wspomnianego wyżej certyfikatu.

Produkcja prefabrykatów i generalne wykonawstwo

Zakład Prefabrykacji Betonowej w Suchedniowie (woj. świętokrzyskie) to wyposażony w nowoczesne linie produkcyjne obiekt, który powstał na terenie dawnych Zakładów Kamionkowych „Marywil”. W zakładzie produkowane są m.in. elementy płytowe ścienne i stropowe, dźwigary dachowe, biegi schodowe, podwaliny, słupy, balkony, a także belki z betonu zbrojonego oraz sprężonego. Spółka oferuje swoim klientom usługę projektowania, produkcji, transportu i montażu gotowych elementów prefabrykowanych.

 

W obecnych czasach inwestorzy często poszukują kompleksowych i elastycznych rozwiązań, dlatego ARP Budownictwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, nie ograniczyło swojej działalności wyłącznie do produkcji prefabrykatów betonowych, ale oferuje również usługę generalnego wykonawstwa inwestycji w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”, „Wybuduj”, a także „Pod Klucz”. Obecnie spółka realizuje kontrakty kubaturowe na terenie całej Polski.

 

ARP Budownictwo

 

Produkowane przez ARP Budownictwo elementy prefabrykowane znajdują zastosowanie w obiektach o różnym przeznaczeniu użytkowym, a oferta jest stale rozwijana i dostosowywana do potrzeb zmieniającego się rynku. W Zakładzie Prefabrykacji Betonowej w Suchedniowie projektuje się w środowisku BIM/CAD oraz wykorzystuje zaawansowane technologicznie narzędzia wspomagające procesy produkcyjne. Wyprodukowane elementy są poddawane rygorystycznej kontroli jakości, która gwarantuje najwyższą jakość produktów. Zakład posiada zoptymalizowane i przystosowane do wysokiej wydajności linie produkcyjne pozwalające na wyprodukowanie rocznie nawet 250 tys. ton elementów betonowych na potrzeby budownictwa kubaturowego: przemysłowego, magazynowego, użyteczności publicznej i mieszkaniowego.

Korzyści płynące z stosowania technologii prefabrykacji

Wykorzystanie prefabrykatów betonowych pozwala znacznie skrócić czas budowy, przy zachowaniu wysokiej jakości i efektywności prowadzonych prac. Produkcja poszczególnych elementów prowadzona jest w kontrolowanych warunkach i przebiega przy wsparciu komputerowego wspomagania projektowania (CAD, BIM) zintegrowanego z automatycznym zarządzaniem pracą linii produkcyjnych. Dzięki temu zwiększa wydajność produkcji, ale również jakość wytwarzanych elementów. Zastosowanie określonych receptur mieszanek betonowych pozwala na redukcję surowców użytych w procesie produkcyjnym oraz ograniczenie wytwarzanych odpadów, a tym samym – ograniczanie związanych z tym strat w ujęciu globalnym.

 

Prefabrykacja jest dziś odpowiedzią na wiele wyzwań stawianych przed inwestorami i branżą budowlaną – podkreśla Patrycja Bębas, Prezes ARP Budownictwo sp. z o. o. – Jej niepodważalną zaletą jest skrócenie czasu realizacji inwestycji w porównaniu z budownictwem tradycyjnym, w którym obowiązuje sezonowość prowadzonych prac. Montaż elementów prefabrykowanych może odbywać się niezależnie od warunków atmosferycznych. Wykonywanie elementów betonowych w Zakładzie Prefabrykacji, w ściśle kontrolowanych warunkach, przekłada się bezpośrednio na jakość tych elementów, ale także pozwala na redukcję robót budowlanych realizowanych metodą tradycyjną.

 

Dzięki zastosowaniu rozwiązań dostarczanych przez ARP Budownictwo możliwe jest skrócenie czasu budowy, co niesie ze sobą korzyści również dla portfeli inwestorów. Krótszy czas budowy redukuje wydatki związane z mobilizacją sprzętu, liczbą specjalistów oraz zakupem materiałów.

Prefabrykacja w budownictwie wielorodzinnym

Prefabrykacja w budownictwie wielorodzinnym nie jest niczym nowym. Pojawiła się już w okresie powojennym, ale wówczas ograniczała się zwykle do takich elementów jak stropy, schody czy kanały wentylacyjne i stopniowo ewoluowała w czasie. Od połowy lat 60. zaczęto stosować technologię określaną mianem „wielkiej płyty”, w której elementy ścienne odpowiadały wielkości pomieszczeń i stropów kondygnacji. Stosowana na ogromną skalę spowodowała, że budynki wielorodzinne powstałe w tej technologii do dziś stanowią znaczącą część całego zasobu mieszkaniowego w Polsce, pomimo że często jakość samych elementów użytych do budowy, pozostawiała wiele do życzenia. Nowoczesna prefabrykacja w kwestii jakości znacznie różni się od swojej starszej siostry, „wielkiej płyty”. Prefabrykaty produkowane w zakładzie produkcyjnym są wytwarzane z wysokiej jakości surowców, z użyciem nowoczesnych technologii i narzędzi oraz są poddawane rygorystycznej kontroli jakości. Obecnie popyt na nowe lokale mieszkalne nie słabnie, jednocześnie sam proces projektowania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych jest długotrwały i nie pozwala na szybkie przystąpienie do realizacji inwestycji, dlatego ARP Budownictwo, we współpracy z doświadczonymi projektantami, opracowało typowy, powtarzalny i funkcjonalny projekt prefabrykowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego WBS-24, który w prosty i szybki sposób można adaptować do konkretnej lokalizacji.

 

Zastosowane w projekcie technologie bazują na ustandaryzowanych rozwiązaniach, opartych na powtarzalnych betonowych elementach prefabrykowanych, produkowanych w Zakładzie Prefabrykacji Betonowej w Suchedniowe. Ponadto w projekcie wykorzystano energooszczędne rozwiązania, dzięki którym obiekt jest niskoemisyjny (wskaźnik EP na poziomie 52 kWh/m²/rok). Bryła budynku ma nowoczesny charakter dzięki zastosowaniu wysokich okien, balkonów francuskich i przeszklonej strefy wejściowej. Ujednolicony wymiar okien i balkonów sprawia, że elewacja staje się powtarzalna, a różnicowanie budynków odbywa się poprzez stosowanie różnych typów wykończenia elewacji i detali architektonicznych.

 

ARP Budownictwo

 

Projekt wyróżnia możliwość błyskawicznego dostosowania do potrzeb danej lokalizacji, które mogą różnić się w zakresie liczby kondygnacji i struktury oraz ilości lokali mieszkalnych, zagospodarowania terenu, kubatury. Projekt jest gotowy do natychmiastowego wykorzystania i ubiegania się o pozwolenie na budowę niemal od razu po adaptacji projektu do warunków miejscowych, dlatego też może być z powodzeniem stosowany np. do celów realizacji szeroko rozumianej społecznej polityki mieszkaniowej. ARP Budownictwo, w zależności od przyjętego modelu współpracy, jest w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie zarówno podczas adaptacji projektu, jak również jego realizacji.

Ekologiczne rozwiązania a elementy prefabrykowane

Ekonomiczne atuty wykorzystania prefabrykacji betonowej w budownictwie czynią z niej technologię o rosnącej z roku na rok popularności. W dobie projektów tworzonych zgodnie z założeniami zrównoważonego budownictwa, nie sposób pominąć aspektów ekologicznych wykorzystania prefabrykatów betonowych. Dzięki temu, że elementy produkowane w Zakładzie Prefabrykacji Betonowej powstają w kontrolowanych warunkach, możliwa jest optymalizacja zużycia energii oraz materiałów, a także redukcja odpadów. Wykorzystanie ich na budowie ma wyższy potencjał ekologiczny w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Co więcej, dzięki precyzji projektowania w oparciu o technologię cyfrową, wybrane elementy prefabrykowane mogą być zoptymalizowane, w pełni wykorzystując wszelkie warunki dopuszczone przez zasady określane za pomocą norm branżowych, prawa budowlanego i warunków technicznych. Znacznie poprawia to efektywność i energooszczędność powstających z ich udziałem obiektów. Wysoka wydajność oraz dokładność formowania elementów umożliwiają niwelowanie mostków termicznych i korzystnie wpływają na poprawę izolacji termicznej coraz częściej pojawiających się rozwiązań architektonicznych. Wszystko to przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów, ergonomię realizacji oraz działanie z myślą o ekonomicznym i zrównoważonym budownictwie.

 

Wszechstronność i potencjał wykorzystania prefabrykatów sprawia, że technologia ta będzie zyskiwać na znaczeniu. Z uwagi na liczne korzyści – nie tylko środowiskowe, ale także ekonomiczne czy społeczne – ma ona spore szanse zmienić oblicze branży budowlanej, korzystnie wpływając na środowisko, potencjał gospodarczy kraju i komfort użytkowników powstających inwestycji.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in