APLIKOM aCADemia – cyfrowy prototyp 2008

26.09.2007

6 września w Łodzi, 13 września w Warszawie i 20 września br. w Poznaniu odbyły się trzy pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań projektantów i inżynierów z ekspertami z Aplikomu. W seminariach „APLIKOM aCADemia – cyfrowy prototyp 2008” wzięło udział ponad 270 osób.

Byli to zarówno doświadczeni użytkownicy, jak i osoby, które dopiero zaczynają korzystać z prezentowanego oprogramowania. Warsztaty dały zgromadzonym okazję praktycznego sprawdzenia możliwości oprogramowania, a eksperci z Aplikomu chętnie służyli radą i pomocą. Seminaria i warsztaty poprowadzone zostały w oparciu o  najnowsze oprogramowanie Autodesk i specjalistyczne aplikacje CAD/CAM/GIS. Każdy z trzech bloków tematycznych składa się z prezentacji oprogramowania oraz warsztatów, na których uczestnicy sprawdzają w praktyce możliwości i wydajność oprogramowania.
Przedstawicielom branży architektonicznej i budowlanej pokazywane są m.in. możliwości Revit Architecture 2008 i Revit Structure 2008. Zajęcia warsztatowe obejmują m.in. modelowanie 3D, wizualizacje, tworzenie dokumentacji. Prezentacje i warsztaty prowadzi Katarzyna Miśkiewicz – architekt, autorka jedynego w Polsce multimedialnego szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania Revit Architecture. W bloku GIS i infrastruktura prezentowane jest oprogramowanie AutoCAD Civil 3D 2008. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy projektują drogę, parking i sieć kanalizacji deszczowej. Prezentacje i warsztaty prowadzi Marek Majewski – uznany ekspert w zakresie oprogramowania AEC/GIS, autor licznych publikacji prasowych,  szkolenia z zakresu obsługi programu AutoCAD Civil 3D oraz polskich bibliotek i szablonów do kolejnych wersji tej aplikacji.
W ramach bloku dla branży mechanicznej i elektrotechnicznej prezentowane są m.in.: Autodesk Inventor 2008 i AutoCAD Electrical 2008. Na warsztatach uczestnicy wykonują swój „Pierwszy projekt w Inventorze”. Prezentacje i warsztaty prowadzi Fabian Stasiak – uznany ekspert w zakresie oprogramowania dla mechaników, autor licznych publikacji prasowych oraz podręczników do programów Autodesk Mechanical Desktop i Autodesk Inventor. Każdy blok tematyczny zawiera również prezentacje i warsztaty pokazujące możliwości wykorzystania programu WiseImage X do edycji zeskanowanej dokumentacji z uwzględnieniem specyfiki branży. Prezentacje i warsztaty prowadzi Marek Saliszewski – uznany ekspert w zakresie oprogramowania WiseImage, autor jedynego w Polsce internetowego szkolenia z zakresu obsługi tego programu.
Kolejne spotkania odbędą się we Wrocławiu (27 września), Katowicach (4 października) i Krakowie (11 października).
 
 
 
 
 
 
 
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in