A production meeting – part 2

08.04.2019

Posłuchaj: Pobierz:

[SM – Site Manager, JP – John Pipe, SC – Stephen Cable, GC – George Cement, CI – Company OHS Inspector, TD – Technical Director]

TD: Due to the fact that I am visiting another construction site in an hour, let’s move on to the production part. You already know that we re- corded a loss on our construction site in January. After the last coordination meeting you were asked to think about the actions that could be implemented to keep the schedule on time. I’m all ears.

SM: That’s right. We have updated our plans, thanks to which we should turn things round within a couple of weeks. We as- sumed that we should make up for the delay by the end of the quarter. We took into account heavy frost and snowfall forecast for February.

GC: I’d like to add that I can’t carry out works in the first and second segment at the moment. I’m waiting for the plumbers to finish their works. Only then plastering and flooring will be possible.

SC: When it comes to flush-mounted electrical installations, they are going to be done in the first part of the month, that is by the 10th of February.

JP: Pipes for cold and hot water supply systems have already been installed. We also carried out the required leak testing under pressure.

TD: All right. When will the central heating be available, at least in one of the segments? This will allow you to undertake internal plastering and flooring works without using electric heaters. And this, in turn, will help to reduce costs.

JP: Central heating connections have already been made in all segments. The first segment will be ready for heating by the end of February, while the second one – by mid-March.

GC: Because of a short deadline and a large scope of works, I’d like to ask you to hire an additional plastering team from the 1st of March.

SM: OK. If we achieve planned targets, the situation will hopefully be resolved. One more thing, the materials ordered by you are going to be delivered on site on Monday at the latest. If someone wants to place an additional order, it is still possible today.

TD: I appreciate your efforts, especially taking into account severe winter weather. At the same time, I’d like to remind you to implement the remarks and recommendations of the Labour Inspector.

CI: Tomorrow, you will all receive an audit report and your task will be to remove all the threats and deficiencies within the given deadline.

SM: That’s right. Have you got any additional questions?

GC: Everything’s clear.

SC: Indeed, we’re coming back to work.

SM: Then let’s finish for today. Thank you all for taking part in our monthly production meeting. See you at the construction site.

Słowniczek/Vocabulary

to record a loss – odnotować stratę

to update – zaktualizować

within a couple of weeks/months – w ciągu kilku tygodni/miesięcy

to make up for the delay – nadrobić opóźnienie

by the end of the quarter/year – do końca kwartału/ roku

heavy frost – duże mrozy

snowfall – opady śniegu

plastering – tynkowanie

cold and hot water supply system – instalacja zimnej i ciepłej wody

leak testing (under pressure) – próba szczelności (pod ciśnieniem)

central heating – centralne ogrzewanie

mid-March – połowa marca

short deadline – krótki termin

a large scope of works – duży zakres robót

to hire (also to engage/to employ) – zatrudniać

plastering team/crew – ekipa/brygada tynkarska

to achieve/reach targets – osiągać cele

at the latest – najpóźniej

to place an order – złożyć zamówienie

severe winter weather – trudne, zimowe warunki pogodowe

within the given deadline – w wyznaczonym terminie

Użyteczne zwroty/Useful phrases

Let’s move on to… – Przejdźmy do…

I’m all ears. – Zamieniam się w słuch.

We should turn things round. – Powinniśmy wyjść na prostą.

I’m waiting for (the plumbers) to… – Czekam aż (hydraulicy)…

All right. – W porządku.

The situation will be hopefully resolved. – Miejmy nadzieję, że sytuacja zostanie rozwiązana.

One more thing. – Jeszcze jedna kwestia.

The materials are going to be delivered on (Monday). – Materiały zostaną dostarczone w (poniedziałek).

I appreciate your efforts. – Doceniam wasze wysiłki.

I’d like to remind you about/to… – Chciałbym przypomnieć wam o czymś/zrobieniu czegoś

Your task will be to… – Waszym zadaniem będzie…

Have you got any questions? – Czy macie jakieś dodatkowe pytania?

Everything’s clear. – Wszystko jasne.

Let’s finish for today. – Kończymy na dziś.

Tłumaczenie

Narada produkcyjna – część 2

[KB – Kierownik Budowy, JR – Jan Rurka, SK – Stefan Kabel, JC – Jerzy Cement, ZI – Zakładowy Inspektor BHP, DT – Dyrektor Techniczny]

DT: Z uwagi na to, że muszę być za godzinę na innej budowie, przechodzimy do części produkcyjnej. Wiecie już, że wyniki styczniowe zamknęły się na budowie stratą. Po ostatniej naradzie koordynacyjnej mieliście zastanowić się nad działaniami, które należy wdrożyć, aby harmonogram realizowany był w terminie. Słucham.

KB: To prawda. Przygotowaliśmy korektę naszych planów, dzięki czemu powinniśmy wyjść na prostą w ciągu kilku tygodni. Założyliśmy nadrobienie opóźnień do końca kwartału. Wzięliśmy tu pod uwagę duże mrozy i opady śniegu prognozowane na luty.

JC: Ja dodam, że obecnie nie mogę prowadzić robót na I i II segmencie. Czekam, aż hydraulicy zakończą swoje roboty. Dopiero wtedy możliwe będzie wykonywanie tynków i posadzki.

SK: Jeżeli chodzi o instalacje elektryczne podtynkowe, to w I segmencie zostaną zakończone w pierwszej połowie miesiąca, to jest do 10 lutego.

JR: Rurki do instalacji zimnej i ciepłej wody również zostały zamontowane. Przeprowadzono też wymagane próby szczelności pod ciśnieniem.

DT: W porządku. Kiedy nastąpi podłączenie ogrzewania centralnego, przynajmniej na jednym z segmentów? Umożliwi to wykonywanie tynków wewnętrznych i posadzek bez korzystania z nagrzewnic elektrycznych. To z kolei pozwoli obniżyć koszty.

JR: Na chwilę obecną są wykonane przyłącza centralnego ogrzewania do wszystkich segmentów. Pierwszy segment będzie gotowy do ogrzewania do końca lutego, drugi – do połowy marca.

JC: W związku z krótkim terminem i dużym zakresem robót proszę o zwiększenie zatrudnienia o jedną brygadę tynkarską od 1 marca.

KB: OK. Jeśli uda się wykonać planowane założenia, sytuacja zostanie rozwiązana. Jeszcze jedna kwestia: materiały według waszych zamówień zostaną dostarczone na budowę najpóźniej w poniedziałek. Jeżeli ktoś chce jeszcze coś domówić, to dziś jeszcze jest to możliwe.

DT: Cieszę się z pełnej mobilizacji, szczególnie biorąc pod uwagę trudne, zimowe warunki pogodowe. Jednocześnie przypominam o realizacji uwag i zaleceń Inspektora Pracy.

ZI:  Jutro każdy z Was otrzyma protokół pokontrolny i zgodnie z podanymi terminami należy usunąć wszystkie zagrożenia oraz niedociągnięcia.

KB: Zgadza się. Czy ktoś ma jakieś dodatkowe pytania?

JC: Wszystko jasne.

JC: Tak, wracamy do pracy.

KB: W takim razie kończymy na dziś. Dziękuję wszystkim za udział w comiesięcznej naradzie produkcyjnej. Do zobaczenia na budowie.

Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.