50. Konferencja Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

11.07.2019

W dniach 8-10 lipca 2019 roku w Laboratorium Centrum Wodne SGGW w Warszawie odbyła się 50. Konferencja naukowo-techniczna Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych.

 

Konferencję zorganizował Zakład Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod patronatem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

 

W skład Komitetu Honorowego konferencji weszli: JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. Wiesław Bielawski, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniew Franciszek Kledyński, Przewodnicząca Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. Anna Sobotka, Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Roman Lulis, Burmistrz Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy Robert Kempa, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. Eugeniusz Koda.

 

W skład Komitetu Naukowego, pod kierunkiem Przewodniczącego – dr. hab. inż. Mieczysława Połońskiego, prof. SGGW, weszło 30 samodzielnych pracowników z ośrodków naukowych z całego kraju.

 

 

Do publikacji w czasopismach naukowych: Archives of Civil Engineering, Acta Scientiarum Polonorum seria Architectura, Open Engineering oraz Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska zakwalifikowano łącznie 48 artykułów konferencyjnych.

 

W konferencji udział wzięło 117 uczestników, reprezentujących 20 uczelni oraz 17 firm budowlanych.  

 

Sponsorem głównym konferencji był WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o.. Pozostali sponsorzy konferencji to: Athenasoft Sp. z o.o., FCA Poland S.A., Hünnebeck Polska Sp. z o.o., Instar Krzysztof Gałecki, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo PWN.

 

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez czasopisma: Inżynier Budownictwa, Open Engineering oraz Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Partnerem konferencji było Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Obrady konferencyjne prowadzono w dziewięciu sesjach tematycznych: I – Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, II – Planowanie przedsięwzięć budowlanych, III – Materiały budowlane, IV – Inżynieria kosztów, V – Koszty i ryzyko inwestycji budowlanych, VI – Technologia robót budowlanych, VII – Bezpieczeństwo robót budowlanych, VIII – Budownictwo zrównoważone, IX – Wybrane zagadnienia planowania i zarządzania.

 

Na zakończenie konferencji wręczono pamiątkowe dyplomy dla wyróżniających się referatów w każdej sesji oraz nagrody w postaci książek związanych z tematem konferencji.

 

 

Organizatorzy serdecznie dziękują za uczestnictwo zaproszonym gościom, uczestnikom konferencji oraz sponsorom.

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in