4,5 mld zł unijnego wsparcia na inwestycje transportowe

03.01.2019

Modernizację i budowę 59 dworców i linii kolejowych, w tym magistrali kolejowej C-E 65 oraz budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa–Grójec dofinansuje Unia Europejska.

28 grudnia 2018 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 11 umów o dofinansowanie inwestycji PKP SA, PKP PLK SA, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Łączna wartość projektów to ponad 8 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 wyniesie prawie 4,5 mld zł. 7 z 11 podpisanych umów to inwestycje dworcowe PKP SA o łącznej wartości ponad 605 mln zł. Unia Europejska dofinansuje je kwotą ponad 412 mln zł z POIiŚ.

 

Dofinansowane projekty:

  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia–Gdynia Główna Osobowa. Wartość całkowita projektu: 177,7 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 120,2 mln zł. Beneficjent: PKP SA.

Projekt obejmuje modernizację 10 dworców kolejowych w województwie pomorskim (Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Prabuty, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Szymankowo, Tczew), województwie mazowieckim (Pomiechówek) i województwie warmińsko-mazurskim (Susz).

Zakres inwestycji:

– budowa dworca systemowego w nowej lokalizacji (Pomiechówek),

– rozbiórka istniejącego i budowa nowego dworca systemowego (Pruszcz Gdański),

– przebudowa i modernizacja istniejących obiektów (Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Prabuty, Pszczółki, Szymankowo, Tczew i Susz).

Dworzec Gdańsk Oliwa i Gdańsk Wrzeszcz są położone przy linii kolej nr 202, pozostałe dworce – przy linii nr 9. Wszystkie dworce objęte projektem są usytuowane przy liniach kolejowych wchodzących w skład korytarzy sieci bazowych TEN-T:

– dworce Gdańsk Oliwa i Gdańsk Wrzeszcz – wzdłuż linii nr 202, stanowiącej fragment korytarza Gdynia–Gdańsk–Katowice/Sławków;

– dworce Gdańsk Główny, Prabuty, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Szymankowo, Tczew, Pomiechówek, Susz) – wzdłuż linii nr 9, stanowiącej fragment korytarza Gdańsk–Warszawa–Katowice.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.

 

  • Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 3, 203 oraz 358

Wartość całkowita projektu: 87,4 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 58,9 mln zł. Beneficjent: PKP SA.

Inwestycja obejmuje przebudowę i modernizację 10 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie lubuskim (Babimost, Gorzów Wlkp., Nowiny Wielkie, Rzepin, Sulechów, Świebodzin, Witnica) i województwie wielkopolskim (Nowy Tomyśl, Opalenica, Palędzie).

Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt będzie realizowany do 2021 r.

 
  • Modernizacja wybranych dworców na liniach kolejowych 68, 91, 94

Wartość projektu: 85,1 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 58,7 mln zł. Beneficjent: PKP SA.

Projekt zakłada modernizację lub budowę 9 dworców kolejowych w województwie małopolskim (Biadoliny, Jasień Brzeski, Kraków Swoszowice, Sterkowiec) i województwie podkarpackim (Czarna Tarnowska, Radymno, Rzeszów Główny, Sędziszów Małopolski, Stalowa Wola Rozwadów).

Zakres inwestycji:

– rozbiórka istniejących i budowa nowych dworców systemowych (Biadoliny, Czarna Tarnowska, Sterkowiec);

– budowa nowego dworca systemowego (Sędziszów Małopolski);

– przebudowa i modernizacja istniejących obiektów (Jasień Brzeski, Kraków Swoszowice, Radymno, Rzeszów Główny, Stalowa Wola Rozwadów).

Projekt będzie realizowany do połowy 2022 r.

 

  • Modernizacja wybranych dworców na linii kolejowej 213

Wartość całkowita projektu: 76,3 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 52,1 mln zł. Beneficjent: PKP SA.

Projekt zakłada modernizację lub budowę 11 dworców kolejowych w województwie pomorskim, w miejscowościach: Chałupy, Hel, Jastarnia, Jurata, Kuźnica (Hel), Mrzezino, Puck, Reda, Swarzewo, Władysławowo i Żelistrzewo.

Zakres inwestycji:

– budowa nowego dworca systemowego (Chałupy, Żelistrzewo);

– rozbiórka istniejącego i budowa nowego dworca systemowego (Jurata);

– przebudowa i modernizacja istniejących obiektów (Hel, Jastarnia, Kuźnica, Mrzezino, Puck, Reda, Swarzewo, Władysławowo).

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.

 

  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 26 Radom–Dęblin i nr 8 Radom–Kielce

Wartość całkowita projektu: 72,7 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 49,6 mln zł. Beneficjent: PKP SA.

Projekt obejmuje modernizację lub budowę 7 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim (Jastrząb, Pionki, Pionki Zachodnie, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice) i województwie świętokrzyskim (Kielce).

Zakres inwestycji:

– przebudowa 6 dworców (Jastrząb, Pionki, Pionki Zachodnie, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Kielce);

– budowa nowego dworca w Rudzie Wielkiej.

Projekt będzie realizowany do 2021 r.

 
  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia–Terespol

Wartość całkowita projektu: 55,3 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 37,6 mln zł. Beneficjent: PKP SA.

Projekt zakłada modernizację lub budowę 4 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim w miejscowościach: Dębe Wielkie, Wrzosów, Mrozy i Siedlce.

Zakres inwestycji:

– rozbiórka istniejącego i budowa nowego dworca systemowego (Wrzosów);

– budowa nowego dworca systemowego (Dębe Wielkie) i pozostawienie obecnego na stanie nieruchomości spółki (wykorzystanie wyłącznie na cele mieszkalne);

– przebudowa i modernizacja istniejącego obiektu (Mrozy);

– kompleksowa przebudowa istniejącego obiektu (Siedlce).

Wszystkie dworce objęte projektem są usytuowane przy liniach kolejowych wchodzących w skład sieci bazowej TEN-T. Dworce Dębe Wielkie, Wrzosów, Mrozy i Siedlce są zlokalizowane wzdłuż odcinka linii nr 2 stanowiącego korytarz sieci bazowej Warszawa–Terespol (granica Państwa). Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt zostanie zrealizowany do 2021 r.

 

  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 447 na odcinku Brwinów–Jaktorów oraz przy linii kolejowej nr 3 na odcinku Ożarów Mazowiecki–Kornelin

Wartość całkowita projektu: 50,5 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 35,1 mln zł. Beneficjent: PKP SA.

Projekt przewiduje modernizację lub budowę 8 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim w miejscowościach: Błonie, Brwinów, Jaktorów, Kornelin, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Płochocin, Sochaczew.

Zakres inwestycji:

– rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowych dworców systemowych (Kornelin i Milanówek);

– przebudowa i modernizacja istniejących obiektów (Błonie, Brwinów, Jaktorów, Ożarów Mazowiecki, Płochocin, Sochaczew).

Projekt zostanie zrealizowany do 2021 r.

 

Dwie umowy o dofinansowanie unijne o łącznej wartości prawie 5,5 mld zł zostały podpisane także przez PKP PLK SA. Unia Europejska dofinansuje je kwotą w wysokości ponad 3 mld zł z POIiŚ. Są to:

  • Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory–Tarnowskie Góry–Karsznice–Inowrocław–Bydgoszcz–Maksymilianowo

Wartość całkowita projektu: 5 188 mln zł, wartość dofinansowania z UE:  3 041 mln zł. Beneficjent: PKP PLK SA.

Zakres inwestycji:

– prace na ponad 214,5 km linii kolejowych, w tym 178,8 km w TEN-T;

– wymiana nawierzchni torowej, wymiana i wzmocnienie podtorza, modernizacja i budowa obiektów inżynieryjnych, przystosowanie stacji i przystanków osobowych do potrzeb obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się, modernizacja istniejących przejazdów w poziomie szyn, odbudowa, przebudowa obiektów kubaturowych, budowa nowych nastawni, roboty z branży sieci trakcyjnej (w tym budowa i modernizacja podstacji trakcyjnych);

– prace zlokalizowane na obszarze województw: śląskiego (powiat chorzowski, świętochłowicki, bytomski, tarnogórski, lubliniecki, częstochowski, kłobucki) i łódzkiego (powiat zduńskowolski, łaski, bełchatowski, pajęczański).

Główne cele projektu:

– skrócenie czasu przewozu ładunków,

– skrócenie czasu podróży,

– zwiększenie konkurencyjności kolei,

– zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,

– zmniejszenie negatywnego wpływu ruchu kolejowego na środowisko,

– eliminacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2022 r.

 

  • Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny

Wartość całkowita projektu: 266,7 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 166,4 mln zł. Beneficjent: PKP PLK SA.

Projekt obejmuje przebudowę stacji Rzeszów Główny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowę nowego przystanku osobowego Rzeszów Zachodni.

Prace objęte projektem:

– przebudowa peronów nr 1, 2 i 3 z zabudową wiat i wyposażeniem w elementy małej architektury;

– budowa przejścia pod torami wraz ze schodami stałymi, ruchomymi oraz windami;

– demontaż kładki dla pieszych i przeniesienie w lokalizację uzgodnioną z konserwatorem zabytków;

– budowa nowego przystanku Rzeszów Zachodni, w tym budowa 2 nowych peronów;

– przebudowa nawierzchni torowej z likwidacją zbędnej infrastruktury;

– przebudowa i budowa na stacji Rzeszów Główny sieci sanitarnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i ogrzewania;

– budowa parkingu.

Projekt zostanie zrealizowany do połowy 2021 r.

 
  • Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa–Grójec

Wartość całkowita projektu: 1 456 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 542,5 mln zł. Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja realizowana na terenie województwa mazowieckiego, na obszarze miasta Warszawa oraz gmin: Raszyn, Lesznowola, Piaseczno, Tarczyn i Grójec obejmuje budowę m.in.:

– drogi ekspresowej o długości 29,16 km o przekroju 2×2 i częściowo 2×3;

– 6 węzłów drogowych: „Zamienie”, „Lesznowola”, „Antoninów”, „Złotokłos”, „Tarczyn Północ” i „Tarczyn Południe”;

– Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej (w rejonie węzła „Zamienie”);

– 2 miejsc obsługi podróżnych;

– obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, przepusty itp.) oraz elementów infrastruktury drogowej (chodniki, zjazdy, przejazdy awaryjne, odwodnienie, ekrany akustyczne, itp.).

 

Źródło: MI

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.