15 lat Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

14.05.2018

W roku 2018 Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) obchodzi jubileusz 15-lecia pracy dla polskiej branży ociepleń.

 

Członkowie SSO

 

Organizacja, założona w 2003 r. przez 5 firm, dzisiaj zrzesza 30 podmiotów – producentów systemów ociepleń ETICS i ich komponentów oraz dwa stowarzyszenia branżowe producentów materiałów termoizolacyjnych. Stowarzyszenie realizuje projekty, które propagują wiedzę na temat systemów ociepleń wśród różnych grup odbiorców. Dzięki edukacji rośnie świadomość znaczenia jakości i kompletności stosowanych na elewacjach rozwiązań.

Dr inż. Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, uważa, że SSO jednoczy branżę wokół istotnych dla niej spraw. Jak podkreśla prezes Michalak, obecnie motorem dalszego rozwoju systemów ociepleń są rosnące wymagania w zakresie ochrony termicznej nowych budynków oraz niezbędna termomodernizacja istniejących zasobów budowlanych. – Duży potencjał leży też w wydłużeniu trwałości eksploatacyjnej systemów ETICS oraz w ich ewolucji ze względu na oczekiwania prośrodowiskowe społeczeństw – zaznacza.

Do Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń należą: Asglatex, Atlas, Austrotherm, BASF Polska, Baumit, Bolix, Caparol Polska, Dow Polska, Dryvit Systems USA (Europe), Ejot Polska, Fabryka Styropianu Arbet, Greinplast, Henkel Polska, Hufgard Optolith Bauprodukte Polska, Klimas, Knauf, Koelner, Kreisel, Mapei Polska, MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, PPG Deco Polska, Saint-Gobain Construction Products Polska/Weber, Sto, Styropmin, Swisspor Polska, Termo Organika, TZ Amex, Wacker-Chemia Polska oraz Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II”.

Kilkudziesięciu specjalistów z firm członkowskich tworzy Komisję Techniczną SSO, która opracowała kilka wydań wytycznych, instrukcji i zaleceń dla wykonawców i użytkowników systemów ETICS. Publikacje wydano dotąd w nakładzie ponad 50 tys. egz. Są one ogólnodostępne na stronie internetowej stowarzyszenia, a od 2010 r. pobrano je ponad 80 tys. razy. Największą popularnością cieszył się przygotowany przez komisję wzór umowy z wykonawcą ocieplenia, który w ciągu siedmiu miesięcy ściągnięto 17 tys. razy, co dowodzi, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu fachową pomoc. Najnowsza inicjatywa komisji to Kalkulator łączników SSO, program określający liczbę niezbędnych łączników mechanicznych zależnie od siły oddziaływania wiatru na elewacje budynków. Program zaprojektowano w ramach współpracy SSO z Politechniką Poznańską.

Od 2014 r. stowarzyszenie organizuje Międzynarodową Konferencję ETICS. Wydarzenie stanowi pomost między branżą a światem nauki i badań, ze względu na liczną reprezentację ośrodków badawczych.

SSO uczestniczy bądź brało udział również w pracach takich instytucji, jak Rada Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego, Polski Komitet Normalizacyjny (PKN/KT 179, 180, 211) i Polskie Centrum Akredytacji. Jest także aktywne na polu międzynarodowym. Współtworzyło, w roku 2008, europejskie stowarzyszenie branży ociepleń – European Association for ETICS (EAE).

Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń odbywał się 9–11 maja br. w Łochowie, wspólnie z również jubileuszową V Międzynarodową Konferencją ETICS.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in