15 km wschodniej A2 w realizacji

10.09.2018

Pierwsze 15 km autostrady A2 od Warszawy ku wschodniej granicy Polski jest w realizacji.

Umowa zawarta w lipcu 2017 r. jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Wykonawca, firma POLAQUA Sp. z o.o. zrealizuje kontrakt do czerwca 2020 r. za kwotę 502,5 mln zł.

W ramach zadania wybudowana zostanie dwujezdniowa trasa, po dwa pasy ruchu (z rezerwą pod trzeci pas). Ponadto powstaną drogi obsługujące ruch lokalny, wybudowane zostaną: Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA).

W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury kolidującej z autostradą jak i budowa nowej. Autostrada wyposażona zostanie w niezbędne urządzenia ochrony środowiska, takiej jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne.

Nadzór inwestorski prowadzi konsorcjum firm „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. Katowice (lider) oraz MP Mosty Sp. z o.o. z Krakowa.

 

Rys. MI

 

133 km autostrady wschodniej A2 w przygotowaniu:

– obwodnica Mińska Mazowieckiego–Siedlce (37,5 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin: luty 2019 r.), realizacja P&B planowana na lata 2020–2023, łączny koszt realizacji ok. 1,7 mld zł;

– Siedlce–Biała Podlaska (63,5 km), podpisano umowę na koncepcję programową, wykonawca Multiconsult (wrzesień 2019 r.), realizacja P&B planowana na lata 2021–2024, łączny koszt realizacji ok. 3 mld zł;

– Biała Podlaska–granica państwa (32 km), 30 sierpnia br. ogłoszono przetarg na koncepcję programową, łączny koszt realizacji ok. 1,5 mld zł.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in