Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

26.04.2019

W Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 6 kwietnia br. obradował XVIII Zjazd Sprawozdawczy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na 110 uprawnionych delegatów w zjeździe udział wzięło 69 osób. Podczas obrad oceniono funkcjonowanie okręgowych organów statutowych w 2018 r.

Dr inż. Jan Bobkiewicz – przewodniczący Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej OIIB otwierając obrady przywitał delegatów oraz przybyłych gości honorowych: mgr. inż. arch. Piotra Błażejewskiego – przewodniczącego Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, mgr. inż. Ryszarda Kabata – dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dr hab. inż. Jacka Domskiego – przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Odział Koszalin, Wiesławę Rabińską – przedstawiciela Prezydenta Miasta Szczecin, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji, Bożenę Licht-Przeworską i Joannę Wawryniuk-Barańską z Kancelarii Radców Prawnych Licht&Przeworska oraz inż. Józefa Kluskę – członka Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Dr inż. Jan Bobkiewicz – przewodniczący ZOIIB i inż. Józef Kluska – przedstawiciel PIIB

 

Na przewodniczącego zjazdu wybrano Kazimierza Mateckiego, a w skład prezydium weszli: Anna Nagórka, Elżbieta Janczyńska, Ryszard Grzybowski oraz Adrian Jaroszek. Po wystąpieniach gości delegaci wybrali Komisję Mandatową, przyjęli porządek obrad wraz z regulaminem oraz wybrali poszczególne komisje zjazdowe. Następnie przystąpiono do części sprawozdawczej. Sprawozdania z działalności Okręgowej Rady oraz organów izby za 2018 r. zostały zatwierdzone. Działania organów statutowych zostały ocenione pozytywnie, Okręgowej Radzie jednogłośnie udzielono absolutorium na 2018 r. Zjazd przyjął budżet na rok bieżący.

Przeprowadzono także wybory uzupełniające do organów Zachodniopomorskiej OIIB – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Nowym rzecznikiem został Robert Wyrostkiewicz, a nowym sędzią – Andrzej Brodowski. Zjazd zakończyła dyskusja nad wolnymi wnioskami.

 

Ilona Nehyba

 

Czytaj też: Zjazd Świętokrzyskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.