Zjazd Podlaskiej OIIB

10.05.2019

W „Domu Technika” w Białymstoku odbył się 12 kwietnia br. XVIII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgromadził tym razem 78 na 107 delegatów i trwał 5 godzin.

Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele nadzoru budowlanego oraz organizacji technicznych.

Obecny na obradach z ramienia Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Jaworski – jej skarbnik nawiązał do bieżących działań Krajowej Izby: Istniejemy już 17 lat. Można powiedzieć, że za rok będzie matura. Działalność naszej izby jest coraz skuteczniejsza w tym sensie, że już nie ma legislacji bez nas, wszystko jest konsultowane i zostały wdrożone w tym zakresie pewne obyczaje. Ponieważ proces zmian prawnych jest ciągły, to pracujemy nad tym cały czas, mając na uwadze interes naszych członków.

 

 

Zjazd zatwierdził sprawozdania z działalności organów Podlaskiej OIIB w roku 2018 oraz ocenił pozytywnie wykonanie budżetu, udzielając absolutorium Okręgowej Radzie. Uchwalono także budżet na 2019 r.

Ostatnim etapem spotkania było głosowanie nad wnioskami przedłożonymi przez delegatów. W efekcie przyjęto postulaty o umożliwienie członkom dostępu elektronicznego do norm wydawanych przez SEP oraz o wprowadzenie zmiany porządkującej regulamin okręgowych rad w zakresie kompetencji do podpisywania uchwał. Inicjatywy te zostaną skierowane do dalszego procedowania przez XVIII Krajowy Zjazd PIIB.

 

 

Z pozytywnym odbiorem spotkały się również wnioski o organizację spotkania z nadzorem budowlanym i organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz o zobligowanie okręgowych izb do publikacji swoich biuletynów na stronach internetowych, co ma na celu upowszechnienie tematyki izbowej oraz wiedzy specjalistycznej zawartej w tych wydawnictwach.

Dłuższą wymianę argumentów wywołał postulat przywrócenia zasad pomocy koleżeńskiej, wiążący się ze skutkami finansowymi dla izby, który spotkał się jednak z aprobatą większości delegatów. Natomiast najbardziej burzliwa dyskusja poprzedziła głosowanie nad wnioskiem o zobowiązanie Okręgowej Rady do tego, aby decyzje rodzące koszty, nieprzewidziane w budżecie na dany rok, były podejmowane przez nią w formie uchwały poprzedzonej analizą finansową. Wniosek ten został przez delegatów przyjęty.

Po wyczerpaniu porządku obrad zjazd zamknięto.

 

Monika Urban-Szmelcer

 

Czytaj też: Zjazd Wielkopolskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.