Zjazd Mazowieckiej OIIB

15.05.2019

Tegoroczny XVIII Zjazd Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 26 kwietnia w Business Garden w Warszawie. Na 131 uprawnionych wzięło w nim udział 112 osób (85%).

Zjazd otworzył Roman Lulis – przewodniczący Okręgowej Rady, witając zebranych, w tym gości ze Zbigniewem Kledyńskim – prezesem Krajowej Rady PIIB na czele. Podsumował ubiegłoroczną działalność Mazowieckiej OIIB, zwracając uwagę m.in. na doskonalenie zawodowe, spotkania integracyjne oraz współpracę z uczelniami.

 

 

Zbigniew Kledyński zarysował bieżącą działalność PIIB, szczególnie w ważnej dla środowiska inżynierskiego kwestii legislacyjnej. Zapowiedział też rychłe zakończenie prac w przyszłej siedzibie przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Kolejnym punktem w porządku obrad był wybór Prezydium Zjazdu. Funkcję przewodniczącego sprawowała Grażyna Lendzion, jej zastępcą został Tomasz Piotrowski, zaś sekretarzem była Anna Kaczorowska. Po wyborze członków komisji zjazdowych zaprezentowane zostały sprawozdania organów izby z działalności w 2018 r. Po ich wysłuchaniu delegaci na zjazd zatwierdzili je oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. Przyjęto także budżet Mazowieckiej OIIB na rok 2019. Delegaci przyjęli także do realizacji aż 11 wniosków.

 

 

Ponadto podjęte zostały dwie uchwały wnioskowe. Pierwsza z nich dotyczyła zakupu nieruchomości na potrzeby działalności statutowej. Żywą dyskusję wzbudziła druga uchwała, dotycząca stanowiska w sprawie projektów oddzielnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa. Przeważającą większością (94 głosy) zadecydowano o zadeklarowaniu protestu względem planowanych zmian legislacyjnych. Ostatecznie uchwała przyjęła brzmienie: „Delegaci wyrazili swój sprzeciw próbom stworzenia ustawowego, sztucznego podziału osób legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W naszym odczuciu całe środowisko budowlane wspólnie zmienia otaczającą nas przestrzeń i jedna, wspólna ustawa o architektach i inżynierach budownictwa jest koniecznością wypływającą z wieloletnich doświadczeń środowiska. Proces inwestycyjny to także nierozłączne działania architektów i inżynierów budownictwa. Sztuczny podział tych zawodów spowoduje nakładanie się i kolizje uprawnień, co może skutkować wydłużeniem tego procesu oraz wpływać na zmniejszenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych i prowadzonych budów.”
Jaki będzie rok 2019? Z pewnością można się po nim spodziewać wyzwań, być może zagrożeń dla zawodu inżyniera budownictwa. Równocześnie jednak to czas nowych perspektyw.

 

Krzysztof Zięba

 

Czytaj też: Zjazd Śląskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.