Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Małopolskiej OIIB

24.04.2019

XVIII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie odbył się 6 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego.

 

 

Wśród zaproszonych gości byli: prof. Zbigniew Grabowski – Honorowy Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dr inż. Zygmunt Rawicki – wiceprezes PIIB, mgr inż. arch. Grzegorz Lechowicz – sekretarz Rady Małopolskiej Izby Architektów, dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Piotr Hrabia – prezydent Galicyjskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W zjeździe udział też wzięli m.in.: Małgorzata Boryczko – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie, powiat grodzki, Gabriela Przystał – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Nowym Targu, Renata Kaczmarczyk – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bochni, Krystyna Korniak-Figa – prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Andrzej M. Kucharski – prezes Zarządu Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Małgorzata Duma-Michalik – prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału PZITS, Renata Łabędź – prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej – Rady w Tarnowie, Jan Strzałka – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Oddział Kraków, Zbigniew Kot – przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.

 

 

Goście poruszali w swoich wystąpieniach najistotniejsze obecnie dla środowiska inżynierów budownictwa tematy dotyczące m.in. kształcenia inżynierów budownictwa, programów nauczania na kierunkach technicznych przygotowujących do ubiegania się o uprawnienia budowlane, prac legislacyjnych w zakresie regulacji prawnych dotyczących zawodu inżyniera i procesu budowlanego. W wystąpieniach akcentowana była waga współpracy uczelni z samorządem zawodowym, pobrzmiewały podziękowania i gratulacje dla małopolskiego samorządu zawodowego inżynierów za dotychczasowe działania oraz życzenia pomyślności w dalszej aktywności.

W zjeździe wzięło udział 119 delegatów, spośród 152 uprawnionych, co stanowi ponad 78%.

Ustawowe organy działające w strukturach MOIIB przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności w 2018 r., a także zaprezentowane zostało roczne sprawozdanie finansowe. W wyniku głosowań wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte. XVIII zjazd jednogłośnie też udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Małopolskiej OIIB.

Komisja Uchwał i Wniosków, wybrana przez zjazd, przyjęła łącznie 5 pisemnych wniosków, z czego 1 został podczas dyskusji podzielony formalnie na 2. Wszystkie wnioski były przedmiotem dyskusji i głosowań, w wyniku których 2 zostały przyjęte do realizacji.

 

mgr inż. arch. Elżbieta Gabryś

sekretarz Rady Małopolskiej OIIB

 

Czytaj także: Zjazd Lubuskiej OIIB

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube